Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De verduurzaming van het gemeentehuis wordt momenteel afgerond, waarna we ons richten op ál het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor wordt een onderzoek (scan) gestart. Daarnaast is er een samenwerking met Opgewekt Drimmelen om een dak van de gemeentewerf te voorzien van zonnepanelen. Dit in het kader van een postcoderoos-project. Een tweede dakvlak wordt ook voorzien van zonnepanelen, die ons eigen wagenpark kunnen voorzien van duurzame stroom.