Verleende vergunning vervangen bomen

5 mrt 2024
In de editie van ’t Carillon van week 10 staat een verleende vergunning voor het vervangen van dode bomen door de gemeente Drimmelen. Jaarlijks voeren wij een inventarisatie uit om vast te stellen welke bomen vervangen moeten worden. Als gemeente streven we naar een veilig, gezond, duurzaam en biodivers boombestand.

Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie hebben wij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning verleend:

  • Vervangen van 70 dode bomen verspreid door de gehele gemeente. Hiervan staan 47 bomen op de waardevolle bomenkaart en zijn 23 dode bomen vergunningsvrij te vervangen.

Uitvoering kap en herplant

We streven ernaar om de kap in het eerste kwartaal van 2024 uit te voeren. Onder voorbehoud van eventuele bezwaren op de vergunning(en) die worden verleend. We verzorgen de herbeplanting in het plantseizoen vanaf half november 2024. De meeste bomen kunnen we herplanten op dezelfde locatie. In sommige gevallen kunnen we binnen een straal van 250 meter een nieuwe boom plaatsen. Lukt dat niet dan zorgen we voor compensatie elders in de gemeente. Op deze manier dragen de nieuwe bomen bij aan de versterking van de groene (boom)structuren in de gemeente Drimmelen. De specifieke boomsoorten die we herplanten zijn op dit moment nog niet bekend. Deze bepalen we in de voorbereiding van het betreffende plantseizoen. Vanwege de essentaksterfte herplanten we geen essen.

Ecologische kap

We willen voor de biodiversiteit zes bomen ecologisch kappen. Omdat we de kroon van de boom weghalen, is het nodig om een vergunning aan te vragen. Hierbij wordt de boom gehalveerd en blijft alleen de stam van vijf tot acht meter hoog over. Elk jaar controleren we deze gehalveerde bomen op veiligheid. Als de gehalveerde boom onveilig blijkt kappen we deze in de toekomst alsnog.

Put van Wagenberg

Bij de put van Wagenberg staan knotwilgen die helaas niet ecologisch gekapt kunnen worden. Ze vormen dan al snel een gevaar voor het verkeer. Om deze 12 bomen toch een functie te kunnen geven in het gebied, leggen we ze na de kap plat tegen een bosstrook. Hierdoor dragen ze bij aan de biodiversiteit. 

Op de gemeentelijke website wordt de boomlijst gepubliceerd op het moment dat de vergunning is verleend.