Verouderde raadzaal gemeentehuis op de schop

2 apr 2024
Voor één keer beslist de gemeenteraad niet over bouwprojecten of belastingtarieven, maar over de raadzaal van de gemeente Drimmelen. Komende donderdag 4 april staat de vernieuwing van de raadzaal op de agenda van de raadsvergadering.

Lokale politiek moet open, laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. Hier komt het initiatief van de werkgroep Vernieuwing Lokale Democratie uit voort, waarvoor elke fractie in de gemeenteraad een deelnemer leverde. Naast het aanpakken van het huidige vergadermodel, is de inrichting van de raadzaal een belangrijk aandachtspunt van de werkgroep. Het karakter van de huidige raadzaal, ingericht na een verbouwing in 2007, past niet meer bij deze tijd en bij de gewenste werkwijze. “De huidige raadzaal is op onderdelen versleten, onhandig voor debat en niet flexibel inzetbaar.
Complimenten aan de werkgroep die zo’n mooi en praktisch plan heeft ontwikkeld voor de relatief
kleine ruimte die we hebben”, vindt burgemeester Boy Scholtze.

Een plek om te ontmoeten en beslissen

De vernieuwde raadzaal wordt een multifunctionele en flexibele maatschappelijke ruimte. Deze doet dienst als trouwzaal, ontvangstruimte, presentatie- of trainingsruimte, perszaal en als vergaderzaal.
De raadzaal wordt ook veranderd om op een informelere manier met inwoners in gesprek te kunnen gaan. Als de drempel voor inwoners lager is om met de gemeenteraad in gesprek te gaan, kan hun kennis of visie op specifieke vakgebieden vaker meegenomen worden in de voorbereiding op raadsbesluiten. De werkgroep hoopt dat de gemeenteraad daardoor betere en weloverwogen
besluiten kan nemen.

Een ander belangrijk verbeterpunt is het aanpassen van de vergaderopstelling. Er is gekozen voor
een open en interactieve setting door middel van een hoefijzeropstelling. ‘Met een nieuwe opzet, kan het onderling contact tijdens een vergadering verbeteren’, vertelt Ricus Tiekstra, raadslid namens Groen Drimmelen VP/D66. Kees van Meel, fractievoorzitter van SAMEN Drimmelen, vult hem aan: ‘Je ziet dan elkaars gezichtsuitdrukking. Daardoor krijg je een beter gesprek en ook betere besluiten.’ De algehele uitstraling van de raadzaal wordt verbeterd, inclusief verlichting, geluid en
klimaatbeheersing. Door de kuil die zich in de vergaderzaal bevindt gelijkvloers te maken, wordt de
zaal ook beter fysiek toegankelijk.

Programma van eisen en uitvoering

Onder leiding van een projectteam heeft de werkgroep van de gemeenteraad een programma van
eisen samengesteld. Dit programma van eisen is niet alleen tot stand gekomen door interne input,
maar ook door uitgebreid overleg met gebruikers en belanghebbenden. Vorig jaar kregen
verschillende kantoor- en vergaderruimten in het gemeentehuis een grondige opknapbeurt, waarbij ook de toegangshal voor de raadzaal een facelift kreeg. Nu is de raadzaal zelf aan de beurt. De verbouwing staat gepland voor de zomer van 2024, als de raad akkoord gaat met het voorstel.