Versterking integrale samenwerking in Nationaal Park De Biesbosch

20 jun 2023
In het Nationaal Park De Biesbosch is integrale samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht van groot belang. De gemeente Drimmelen heeft samen met andere betrokken partijen; gemeenten Dordrecht, Geertruidenberg en Altena, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer, een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het samenwerkingsconvenant legt de basis voor een integrale aanpak van handhaving en toezicht in de Biesbosch. Door gezamenlijk op te treden en informatie uit te wisselen, kunnen de betrokken partijen effectief optreden tegen overtredingen en of bedreigingen voor de Biesbosch.

Integraal veiligheidsplan

In december 2022 is er een integraal veiligheidsplan vastgesteld door de drie Biesbosch gemeenten, Altena, Drimmelen en Dordrecht. Dit veiligheidsplan is een belangrijke mijlpaal op het gebied van de integrale samenwerking in de Biesbosch en uniek in Nederland. Een bijzonder aspect van dit plan is de koppeling met het landelijk dreigingsbeeld milieucriminaliteit. Hierdoor zijn de partijen in staat een breder en diepgaander inzicht te krijgen in mogelijke risico's en bedreigingen op het gebied van milieucriminaliteit en proactief op te treden.

Balanceren in de Biesbosch

De rode draad in de integrale samenwerking is de visie "Balanceren in de Biesbosch". Deze visie
omvat het streven naar een balans tussen natuurbehoud, recreatie, economie en veiligheid in de
Biesbosch. Het samenwerkingsconvenant en het integraal veiligheidsplan zijn concrete uitwerkingen van deze visie, waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken om de balans te bewaren en de Biesbosch te beschermen. Burgemeester Boy Scholtze (voorzitter van het bestuurlijk overleg): “Hierdoor blijven bezoekers en gebruikers van dit unieke natuurgebied in Nederland genieten. Nu, en in de toekomst.”

Fotobijschrift:
Bestuur van de integrale samenwerking, van links naar rechts: Bart Keunen
(Rijkswaterstaat), Rian Fokker (Staatsbosbeheer), Heleen Westerink (Evides Waterbedrijf), Jan
Leemans (Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant), Boy Scholtze (burgemeester Gemeente
Drimmelen), Wouter Kolff (burgemeester Gemeente Dordrecht), Marco Meeling (Staatsbosbeheer),
Egbert Lichtenberg (burgemeester Gemeente Altena), Robbert Koeman (Politie-eenheid Rotterdam), op foto ontbreekt Marian Witte (burgemeester Gemeente Geertruidenberg).