Visie Centrumplan Made

In 2016 is in nauwe afstemming met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen een visie voor het centrum van Made opgesteld. De visie is vastgelegd in het Centrumplan Made. In het Centrumplan Made zijn meerdere projecten benoemd die uitvoering moeten geven aan de opgestelde visie.