Werkafspraken gemaakt voor besteding opbrengst windmolens

6 jun 2024
Met 8 windmolens langs de A16 wekt de gemeente Drimmelen de komende 25 jaar zelf schone energie op. Energie die ook ten goede komt aan de inwoners. Een kwart van de winst uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die een bijdrage leveren aan energie besparen en het opwekken van schone energie. Op deze manier profiteert de omgeving mee van de windmolens. Dit doen we samen met Stichting Energietransitie Drimmelen (STED). Op donderdag 6 juni werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee de werkafspraken officieel zijn vastgelegd.

Energie A16 

Afgelopen jaren sloegen de provincie Noord-Brabant én de gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda en Zundert hun handen ineen om werk te maken van windenergie langs de A16. Nu de 28 windmolens draaien, doet de provincie een stapje terug en zijn de vier A16-gemeentes aan zet. Om de projecten op te starten en verder te brengen zijn drie lokale stichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert opgericht. In Breda zijn vier wijk- en dorpsraden betrokken.

Samenwerking STED

Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) is opgericht om de participatie met inwoners in de gemeente Drimmelen te borgen. Het bestuur van deze onafhankelijke stichting wordt gevormd door mensen uit de lokale gemeenschap. STED beheert het windfonds dat gevoed wordt met 25% van de opbrengsten van de windmolens op grond van de gemeente Drimmelen. Op basis van een bindend advies van het college van Burgemeesters & Wethouders beslist STED hoe en waaraan deze middelen het beste kunnen worden ingezet. De uitgangspunten zijn beschreven in het Drimmelens Energie Akkoord dat in 2020 is opgesteld.

Volgende stappen

De volgende stap is het opstellen van een investeringskader. Hierin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het rentepercentage of de minimale en maximale bedragen die geleend en geïnvesteerd kunnen worden uit het fonds. Naar verwachting kunnen we concreet aan de slag met de projecten vanaf 2027. De rendementen van de windmolens die de eerste jaren vrijkomen, worden gebruikt om het Energiefonds Brabant terug te betalen voor de bouw van de 8 windmolens.