Wijziging kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023

21 dec 2022
De regering heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 personen tot 27 jaar niet meer mee tellen als kostendeler in de bijstand. Dat betekent dat mensen met een bijstandsuitkering in één huis kunnen samenwonen met iemand jonger dan 27 zonder dat dit consequenties heeft voor de eigen bijstandsuitkering. 

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm houdt in dat volwassenen die een woning delen een lagere bijstandsuitkering krijgen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen.  Hierdoor is een lagere uitkering nodig om van te kunnen leven. Hoe meer volwassen personen in huis wonen, hoe lager de uitkering wordt. 

De leeftijd waarop de kostendelersnorm van toepassing is, wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar. De kostendelersnorm wordt gewijzigd zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (vaak de ouders). Met deze wijziging beoogt de regering inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigde gezinnen te vergroten en dakloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen.

Voor wie verandert de uitkering?

Mensen met huisgenoten jonger dan 27 jaar krijgen vanaf 1 januari 2022 een hogere uitkering. Zij ontvangen hierover een brief.

Voor wie verandert de uitkering niet?

Voor mensen met huisgenoten van 27 jaar en ouder blijft de uitkering gelijk.