Zonnevelden opnieuw beoordeeld, voorstel naar gemeenteraad

12 jun 2023
Archieffoto zonnepanelen
Op basis van onafhankelijk advies stelt het college de raad voor een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven voor zonnevelden op de locaties Moerseweg bij Hooge Zwaluwe en De Bergen bij Terheijden. De gemeente kreeg de opdracht van de Raad van State om 5 aanvragen voor zonnevelden uit 2019 opnieuw te beoordelen aan de hand van de vastgestelde kaders uit 2018. De Raad van State vernietigde de besluiten die het college hierover destijds had genomen. Als de raad het voorstel volgt, is de volgende stap dat het college een besluit neemt over de aangevraagde omgevingsvergunningen.

Hoger beroep

De gemeente verleende in oktober 2019 een vergunning voor de realisatie van een zonneveld aan De Bergen en weigerde 4 andere vergunningaanvragen voor zonnevelden. De indieners van de afgewezen aanvragen tekenden beroep aan. Ze werden door de Raad van State in het gelijk gesteld waarna de besluiten, waaronder ook de verleende vergunning, van tafel gingen. De gemeente nam vervolgens een onafhankelijk adviesbureau Royal HaskoningDHV Nederland B.V. in de arm om de aanvragen opnieuw te beoordelen en hierover te adviseren aan het gemeentebestuur. Op basis van de beoordeling stelt het college voor het plan voor De Bergen en een aangepast plan voor de Moerseweg voor te leggen aan de gemeenteraad voor een Verklaring van Geen Bedenkingen. Als de raad hiermee akkoord gaat neemt het college een besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning.

Procedure

De gemeenteraad wordt op donderdag 15 juni geïnformeerd over deze ontwikkelingen tijdens de informatieronde en bespreekt de raadsvoorstellen in de opinieronde van donderdag 22 juni. De besluitvorming staat geagendeerd voor de raadsvergadering van dinsdag 4 juli.