Aanslag gemeentelijke belastingen half februari in uw (digitale) brievenbus

19 feb 2024
Geld
In de tweede helft van februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag namens de gemeente van SVHW.

SVHW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Alle belastingen vindt u op één aanslagbiljet. Zo ziet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar betaalt. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in de gemeente.

Automatische incasso opnieuw aanvragen

Inwoners en bedrijven die de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betaalden, moeten bij SVHW opnieuw een machtiging afgeven. SVHW kan de machtiging bij de gemeente Drimmelen namelijk niet overnemen. Het voordeel van automatische incasso is dat u in termijnen en op tijd betaalt. Zo worden de financiële lasten gespreid en worden achterstanden voorkomen.

De aanslag per post of liever digitaal ontvangen?

SVHW vraagt inwoners en bedrijven uit Drimmelen om hun aanmelding bij Mijn Overheid te controleren en SVHW daar aan- of af te vinken. Als u er voor kiest de aanslag digitaal te ontvangen, dan vindt u deze aanslag gemeentelijke belastingen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Om deze post te kunnen lezen logt u in met de DigiD app of met sms-controle. Kiest u ervoor de aanslag per post te ontvangen dan hoeft u hiervoor niets te doen.

Nog geen daling in de WOZ-waarde 

In het najaar van 2022 daalden de woningprijzen, maar niet genoeg voor een lagere WOZ-waarde op 1 januari 2023 (de waardepeildatum). De gemeente houdt rekening met een stijging van de WOZ-waarde bij het bepalen van het belastingtarief.

Meer informatie over de WOZ

Kijk op https://svhw.nl/woz of op de pagina 'Gemeentelijke belastingen' op deze website.