Abonnementstarief Wmo

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Sinds 2020 betaalt iedereen een vast tarief per maand, dat heet het abonnementstarief. Dit vaste tarief is in 2022 maximaal € 19,00 per maand.

Abonnementstarief

Wmo-klanten betalen in 2022 een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
De maximale eigen bijdrage van € 19,00 per maand geldt per huishouden.
Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,00 per maand.

Voor welke voorzieningen een eigen bijdrage

Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt de rekeningen voor de eigen bijdrage. Voor rolstoelen en gebruik van de deeltaxi wordt geen eigen bijdrage via het CAK gevraagd.

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2022 is:

Huishouden en leeftijd Maximale maandelijkse bijdrage
Eenpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 19,00
Eenpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00
Meerpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 0
Meerpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00

Voor gehuwden waarvan minstens 1 partner nog niet AOW-gerechtigd is, wordt de eigen bijdrage op € 0,0 gesteld.

Mogelijkheden

De gemeente Drimmelen heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Als de eigen bijdrage problemen voor u oplevert, kan de gemeente onderzoeken of u voor bepaalde regelingen in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor de MvCG of Bijzondere bijstand.

Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Inwoners met een laag inkomen die meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte of handicap, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in deze kosten. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u een tegemoetkoming van € 250 of € 350 per jaar. Meer informatie over deze maatwerkvoorziening vindt u op de pagina 'Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)'.

Bijzondere bijstand

Voor de eigen bijdrage Wmo kan Bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met draagkracht. Dit betekent dat alleen mensen met een zeer laag inkomen hiervoor in aanmerking kunnen komen.