Abonnementstarief Wmo

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Sinds 2020 betaalt iedereen een vast tarief per maand, dat heet het abonnementstarief. Dit vaste tarief was vanaf 2020 tot en met 2023 maximaal € 19,00 per maand.

Abonnementstarief 2024

Het abonnementstarief gaat vanaf januari 2024 omhoog. Wmo-klanten betalen in 2024 een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
De maximale eigen bijdrage van € 20,60 per maand geldt per huishouden.
Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 20,60 per maand.

Voor welke voorzieningen een eigen bijdrage

Onder het abonnementstarief vallen maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt de rekeningen voor de eigen bijdrage. Voor rolstoelen en gebruik van de deeltaxi wordt geen eigen bijdrage via het CAK gevraagd.

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2023 is:

Huishouden en leeftijd Maximale maandelijkse bijdrage 2023   Maximale maandelijkse bijdrage in 2024  
Eenpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 19,00   € 20,60   
Eenpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00   € 20,60  
Meerpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 0   € 0  
Meerpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00    € 20,60  

Voor gehuwden waarvan minstens 1 partner nog niet AOW-gerechtigd is, wordt de eigen bijdrage op € 0,0 gesteld.

Andere mogelijkheden

De gemeente Drimmelen heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Als de eigen bijdrage problemen voor u oplevert, kan de gemeente onderzoeken of u voor bepaalde regelingen in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor de Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) of Bijzondere bijstand.