Extra geld in 2022 voor verenigingen vanwege energiekosten

12 dec 2022
Door de toegenomen energiekosten komen veel verenigingen in de financiële problemen. Het gemeentebestuur vindt het voortbestaan van het actieve verenigingsleven van groot belang. Daarom is er een energiecompensatiefonds voor 2022 in het leven geroepen voor alle vrijwilligersorganisaties in Drimmelen. Hiervoor is € 250.000,- gereserveerd. Het budget wordt op twee manieren verdeeld. Via een energiefonds en via een noodfonds. Het betreft een éénmalige tegemoetkoming. Ook verenigingen en/of organisaties die normaliter geen subsidie ontvangen, komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking.

Efficiëntie en snelheid in het toekennen

De nood is hoog, er is gezocht naar een efficiënte en snelle manier van toekennen. Dat doen wij als
volgt. Jaarlijks keert de gemeente een waarderingssubsidie uit aan vrijwilligersorganisaties,
bijvoorbeeld aan sport/cultuur, scouting en creatieve verenigingen. Deze organisaties hoeven geen
aanvraag in te dienen, zij ontvangen de tegemoetkoming uit het energiefonds automatisch. Uit
efficiency is er voor gekozen een gelijk bedrag als ieders bestaande subsidie in 2022 uit te keren.

Noodfonds: maatwerk

Ook is er een noodfonds voor alle verenigingen en/of gebruikers van (culturele) gemeentelijke
accommodaties. Het totaalbedrag in het noodfonds bedraagt ruim € 50.000. Om aanspraak te kunnen maken op het noodfonds moeten verenigingen en/of gebruikers van deze accommodaties zelf een verzoek bij de gemeente indienen. Elke aanvraag zal apart worden beoordeeld.

‘Praktische aanpak’

Wethouder Bakker: “We willen met deze regeling het actieve verengingsleven vitaal houden. We leven in een bijzonder jaar, met zorgen over de oorlog in Oekraïne, de opvang van vluchtelingen en met hoge inflatie en energieprijzen die fors zijn gestegen. Daarom bieden wij deze extra hulp aan onze verenigingen. We hebben voor een praktische werkwijze gekozen: alle door de gemeente
gesubsidieerde verenigingen krijgen automatisch de tegemoetkoming. Niet-gesubsidieerde en reeds gesubsidieerde verenigingen komen we ook tegemoet met ons noodfonds: we hebben flink wat geld in kas.”

Aanvragen

Om aanspraak te kunnen maken op het noodfonds moeten verenigingen en/of gebruikers van
(culturele) gemeentelijke accommodaties zelf een verzoek indienen via het aanvraagformulier.
Organisaties die een aanvraag voor het noodfonds indienen ontvangen een tegemoetkoming van
maximaal € 2.500. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag gaat u naar
https://drimmelen.nl/noodfonds-energiecompensatiefonds-2022

De aanvragen moeten voor 01-01-2023 ingediend te zijn.