Gladheidsbestrijding

De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 

 

In het plan staan de wegen vermeld waar gestooid zal worden. Er blijft een groot aantal wegen over waar niet wordt gestrooid. Dit is onvermijdelijk. Meestal zijn dat wegen in de directe woonomgeving. Hier moet u dus extra voorzichtig zijn. De te strooien wegen, in het bijzonder geldt dat voor de woonkernen, zijn zodanig gekozen dat iedereen binnen een redelijke afstand van de woning op een weg uitkomt waar wel gestrooid wordt. 
Logische routes tussen bejaardencentra, bejaardenwoningen en openbare voorzieningen worden zoveel als mogelijk gestrooid. 

Gladheidsbestrijding bij sneeuw op fietspaden

In onze gemeente zijn er twee verschillende fietspaden:

  • Vrij liggende fietspaden
    Voor de gladheidbestrijding bij sneeuw op vrij liggende fietspaden wordt de sneeuw naar een zijkant geschoven. Ook strooien we daar zout.
  • Fietspaden die grenzen aan de rijbaan
    Sneeuw op de hoofdrijbaan schuiven we richting fietspad en dan zoveel mogelijk tegen de rand van het fietspad. Er blijft dus een strook sneeuw op het fietspad liggen. Als we de sneeuw verder zouden schuiven komt de rug sneeuw op het voetpad te liggen. Met het schuiven strooien we tegelijkertijd zout. Bij versmallingen van de fietspaden en vluchtheuvels strooien we handmatig.

Strooiroutes 
 

 

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Maar bij gladheid heeft de weggebruiker ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard (extra) voorzichtig zijn. De verkeersinformatie op radio, tv en internet waarschuwd over het algemeen ruim van te voren voor gladheid.

De gemeente evalueert na de gladheidsperiode de gladheidsbestrijding.
Suggesties kunt u doorgeven via telefoonnummer 14 0162 of via het Meldpunt.