Griffie

De meeste gemeenteraadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. Om alles op rolletjes te laten verlopen, helpt en adviseert de griffie hen. Denk bijvoorbeeld aan achtergrondinformatie die een raadslid nodig heeft voor een belangrijke vergadering.

Kerntaak van de griffie is om mee te denken met de leden van de raad. Dat betekent onder meer het adviseren op inhoud, ondersteunen van werkgroepen en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten en naar het college van burgemeester en wethouders.

Ook voor inwoners

De griffie ondersteunt niet alleen alle raadsleden, maar ook u als inwoner van de gemeente Drimmelen. Als u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad of als u met een raadslid over een onderwerp wil praten, kan de griffie u helpen.
Bent u op zoek naar vergaderstukken of andere informatie van of over de raad? Of wilt u weten hoe u invloed kunt hebben op de lokale politiek? Ook dan kunt u contact opnemen met de griffie.

Vragen aan de griffie of over de raad kunt u stellen via e-mail griffie@drimmelen.nl of u kunt bellen met 140162.

Het team van de griffie

De griffie bestaat in de gemeente Drimmelen uit een griffier en twee griffiemedewerksters (beiden parttime). Tevens is een adjunct griffier en een 2e plv. griffier benoemd. De adjunct griffier en de 2e plv. griffier nemen bij afwezigheid van de griffier de taken over. 

Griffier:

Femke Ronde
t: 06 - 33888180
e: griffie@drimmelen.nl

Nevenfunctie

Lid ombudscommissie gemeente 's-Hertogenbosch 

Adjunct griffier:

Thomas van der Pluijm
t: 06 - 29660890
e: griffie@drimmelen.nl

 


 

Griffiemedewerkster:

Annemarie Oosterholt
t: 06 - 29660875
e: griffie@drimmelen.nl

 


 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Communicatieadviseur gemeenteraad

 

Eefke van der Loop
t. 06-683464
e. griffie@drimmelen.nl