Herziening contour de Kleine Schans

9 nov 2022
De Kleine Schans is een vestingwerk dat zich bevindt in Terheijden. Vanwege de cultuurhistorische waarden, is de Kleine Schans aangewezen als rijksmonument. Op advies van de monumentencommissie van de gemeente, is het Rijk onlangs overgegaan tot herziening van de contour van de Kleine Schans. In de nieuwe contour, wordt de Schans op natuurlijke wijze afgebakend door de aangrenzende sloot. Dit heeft gevolgen voor de omwonenden die een aangrenzende reststrook huren of aangekocht hebben.

Nieuwe contour

Tot voor kort waren deze reststroken onderdeel van het rijksmonument. Om de cultuurhistorische waarden van de Kleine Schans zoveel mogelijk te behouden, was bebouwing op zo’n reststrook niet toegestaan. Dit is ook vastgelegd in het bestemmingsplan dat hier geldt (gemeente Drimmelen ‘Buitengebied’). In de nieuwe contour wordt de Kleine Schans op natuurlijke wijze afgebakend door de aangrenzende sloot. Dit betekent dat de aangrenzende reststrook geen deel meer uitmaakt van het rijksmonument.

Mogelijkheden onder voorwaarden

Op basis hiervan ziet het college mogelijkheden om een bepaalde mate van bebouwing toe te staan op deze reststrook. Omwonenden zijn over de mogelijkheid om hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen per brief geïnformeerd. Elke aanvraag zal individueel beoordeeld worden, waarbij een goede ruimtelijke ordening, natuurwaarden en de molenbiotoop belangrijke aspecten zijn. Daarnaast dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de voorwaarden, die de monumentencommissie en de Rijksdienst aan de herziening van de contour verbinden. Het college hoopt op alle medewerking van omwonenden om een mooi ingerichte Schans met respect voor alle in het bestemmingsplan genoemde waarden te bereiken.  

Meer informatie over het project de Kleine Schans vindt u op de pagina 'Kleine Schans' op deze website.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw R. Dassen via telefoonnummer 14 0162.