Hoe werkt de gemeenteraad?

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van Drimmelen een nieuwe gemeenteraad. Maar hoe is deze raad georganiseerd en komen ze tot besluiten?
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Organisatie
 

Vergaderingen

Om tot besluiten te komen, vergadert de gemeenteraad op donderdagen. Dit gebeurt in een cyclus van drie vergaderingen. Meer informatie over de vergaderingen.

Voorzitters

De besluitvormende raadsvergadering wordt voorgezeten door de burgemeester of zijn vervanger. De voorzitter leidt de vergaderingen van de gemeenteraad en let erop dat de vergadering ordelijke en volgens de regels verloopt.

Presidium

Het presidium gaat onder andere over het functioneren van de raad en praat daar enkele keren per jaar over. Ze stelt ook de agenda’s vast voor de verschillende bijeenkomsten van de raad. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de partijen en de burgemeester. De burgemeester is de voorzitter.

Griffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt gemeenteraad over de positionering, organisatie en werkwijze van de raad. Meer informatie over de griffie.