Intaketafel

De intaketafel is een overleg dat uw planbegeleider als onderdeel van het conceptverzoek kan inzetten wanneer uw plan (grotendeels) lijkt te passen binnen de omgevingsvisie en ambities van de gemeente en ketenpartners, maar niet voldoet aan wet- en regelgeving. Het kan dan gaan om regels uit het Omgevingsplan, landelijke wetgeving, de provinciale omgevingsverordening etc.

Het doel van deze tafel is om te bepalen of uw plan wenselijk is of niet.

Aan deze tafel sluiten adviseurs aan vanuit meerdere vakgebieden en indien nodig winnen zij vooraf advies in bij ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de provincie of het waterschap. Uw plan wordt getoetst aan de Omgevingsvisie, ambities en strategische doelen van de gemeente. Op basis van het gezamenlijke advies van de adviseurs aan de intaketafel, wordt bepaald of uw plan in deze vorm wenselijk, en voldoende kansrijk is wanneer u voor uw plan in deze vorm een Omgevingsvergunning zou aanvragen.

Zo weet u snel of uw plan wenselijk en voldoende kansrijk is en voorkomt u onnodige (tijds)investeringen.

Uitkomst intaketafel

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk, met verschillende gevolgen voor uw plan:

 1. Ja, uw plan is in deze vorm wenselijk.
  Uw planbegeleider informeert u over de vervolgstappen voor uw plan.
   
 2. Ja, mits.
  Uw plan is wenselijk, maar heeft een aantal aandachtspunten (mitsen). Om de kansrijkheid van uw plan te vergroten, moet uw plan op een (aantal) punt(en) worden aangepast. De toelichting op deze “mitsen” staan toegelicht in de brief.

  Let op: uw plan is wenselijk, maar dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk een vergunning wordt verleend. De afweging op haalbaarheid (dus of uw plan voldoet aan de regels) wordt op een later moment gemaakt aan de Omgevingstafel. De intaketafel is onderdeel van het conceptverzoek en zodoende nog géén vergunningaanvraag.
   
 3. Nee, Uw initiatief is (in deze vorm) niet wenselijk.
  Dit betekent dat de gemeente uw plan niet verder in behandeling neemt. Een vergunningaanvraag voor dit plan zal stranden. U ontvangt een uitgebreide toelichting op dit advies. Hiermee kunt u uw plan aanpassen en opnieuw laten toetsen, of besluiten het plan niet voort te zetten.

  U ontvangt het advies van de intaketafel via uw planbegeleider. U heeft in dit geval geen kosten gemaakt voor een vergunningaanvraag, omdat de intaketafel onderdeel is van het conceptverzoek.