Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan!

De Omgevingswet voegt zo’n 26 wetten samen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld: bouwwerken, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het systeem ‘eenvoudig en beter’ maken.

Voor informatie over de nieuwe wet zie het filmpje omgevingswet

Of kijk eens op:

De Omgevingswet in de gemeente Drimmelen
 

Ambitie

Voor de invoering van de Omgevingswet in onze gemeente hebben we een ambitie opgesteld: wat vinden wij belangrijk voor de gemeente Drimmelen? Dat hebben we gedaan samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Resultaat: een zogenaamd ‘onderscheidend ambitieniveau’. Dat betekent onder andere: gebiedsgericht, één aanspreekpunt, koppelen van kansen en samenwerken. Deze ambitie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Zie onderstaande infographic en het Ambitiedocument

Omgevingsvisie en omgevingsplan

We gaan nu verder met het invoeren van de wet. Dat doen we onder andere door het maken van een omgevingsvisie en later het omgevingsplan. De visie beschrijft hoe we op de lange termijn omgaan met de leefomgeving: denk aan wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, landbouw, gezondheid en cultureel erfgoed. Het Omgevingsplan bevat uiteindelijk alle informatie over de buitenomgeving. Denk aan regels voor evenementen, kappen van bomen of de aanleg van uitwegen.

Net als bij de ambitie, stellen we ook de omgevingsvisie en het omgevingsplan op samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties.

Voor meer informatie over de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Drimmelen kunt u contact opnemen met Kendra van der Spek (tel. 140162, email: gemeente@drimmelen.nl)