Klachten

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Hebt u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal zwerfvuil, een onveilige verkeerssituatie of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Dan is dat een melding. Ga hiervoor naar het Meldpunt.

Is uw container niet geleegd? Bel de Diftarlijn: telefoonnummer 0800 - 0234450 (gratis nummer).

Een klacht over de openbare ruimte

Hebt u een klacht over uw woonomgeving?  Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom die over de straat ligt? Deze klachten meldt u bij de gemeente via het Meldpunt.

Oneens met een besluit

Bent u het oneens over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Kijk bij 'Bezwaar- en beroep'.

U kunt een klacht op verschillende manieren indienen:

Mondeling

Bel met de klachtencoördinator van de gemeente. Uw klacht wordt in behandeling genomen.
Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de klacht alsnog schriftelijk indienen.

Schriftelijk

Gebruik hiervoor het onderstaande klachtenformulier of schrijf een brief. Vermeld duidelijk waarover uw klacht gaat. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.
 

 

Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen van de klachtencoördinator.

Bel hiervoor naar de gemeente: telefoon 140162.