Laag inkomen

Extra mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen en/of financiële problemen

Heeft u moeite om elke maand financieel rond te komen? De gemeente, de landelijke overheid en andere organisaties kunnen u helpen. Misschien kunt u namelijk wel geld besparen of terugkrijgen.

Op deze pagina vindt u alle financiële steun en hulp in één overzicht bij elkaar. Maak er gebruik van, want armoede en schulden liggen anders al snel op de loer. Dus wacht niet langer en bekijk uw mogelijkheden!

Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact op met het Sociaal loket (telefoonnummer 140162), we denken graag met u mee.

Vanwege de digitale toegankelijkheid is de tekst in onderstaande afbeelding ook in tekst opgenomen op deze pagina.

Uitleg over mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Bijzondere uitgaven
 

 • Bijzondere bijstand
  Heeft u bijzondere kosten, die u niet van uw eigen inkomen kunt betalen? Daar is de bijzondere bijstand voor. Onder bijzondere kosten vallen kosten die niet iedereen heeft, maar voor u wel noodzakelijk zijn. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten zoals: eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang, rechtshulp of tandartskosten. Het is belangrijk dat u de bijzondere bijstand aanvraagt vóórdat u kosten maakt.
  Meer weten? Ga dan naar de pagina 'Bijzondere bijstand' of bel naar het Sociaal loket, telefoonnummer 140162.

Wonen
 

Belasting en premies
 

 • Heffingskortingen
  Door heffingskorting aan te vragen, betaalt u minder belasting en premies.
  Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl of bel naar: 0800-0543.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Regeling waarbij u minder of geen gemeentelijke belasting hoeft te betalen.
  Meer weten? Ga dan naar de website van SVHW
 • Zorgtoeslag
 • Bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
  Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl of bel naar: 0800-0543.

Ondersteuning en zorg
 

 • Voedselbank Regio Oosterhout
  De voedselbank voorziet in de eerste levensbehoeften door het verstrekken van voedselpakketten voor onze inwoners met een minimuminkomen.
  Meer weten? Kijk op www.voedselbankoosterhout.nl of stuur een mail naar: gb@stillearmoede.org
 • Hulp bij financiële problemen (schuldhulpverlening)
  Schuldhulpverlening is gratis voor alle inwoners van Drimmelen van 18 jaar en ouder. Samen wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen mogelijk zijn.
  Meer weten? Neem dan contact op met Surplus via 076-5027788 / drimmelen@surplus.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op: www.surplus.nl/surplus-in-de-wijk/geld-en-recht.
 • Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) / Sociaal loket
  Ervaart u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en dingen van alledag? Dan kunt u terecht bij het Sociaal loket.
  Meer weten? Ga dan naar de pagina 'Sociaal Loket' of bel naar het Sociaal loket: 140162.
 • Clientondersteuning
  Voor ondersteuning bij een Wmo-aanvraag of een keukentafelgesprek heeft SWO Drimmelen cliëntondersteuners beschikbaar.
  Meer weten? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via telefoonnummer 0162-451894 /info@swodrimmelen.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op www.swodrimmelen.nl/clientondersteuning.
 • Collectieve ziektekostenverzekering
  De gemeente Drimmelen heeft voor mensen met een minimum inkomen bij zorgverzekeraar CZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Dit betekent dat u een verzekering tegen gereduceerd tarief kunt afsluiten.
  Meer weten? Ga dan naar de pagina 'Sociaal Loket' of bel naar het Sociaal loket, telefoonnumer 140162.
 • Bureau sociale raadslieden
  Het Sociaal Raadsliedenwerk biedt hulp om uw weg te vinden in het doolhof van wetten, voorzieningen en regelingen. Sociaal Raadslieden geven informatie over sociaal juridische onderwerpen zoals: sociale zekerheid, arbeidszaken, belastingen, woonzaken, consumentenrecht, juridische kwesties, personen- en familierecht, onderwijs, welzijn en maatschappelijke informatie.
  Meer weten? Neem dan contact op met Surplus via 076-5027788 / drimmelen@surplus.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op: www.surplus.nl/surplus-in-de-wijk/geld-en-recht.
 • Formulierenspreekuur
  Vindt u het lastig om formulieren in te vullen? Doe dan een beroep op het Formulierenteam!
  Meer weten? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via 0162-451894 /info@swodrimmelen.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op www.swodrimmelen.nl/inkomen.
 • Thuisadministratie
  Heeft u behoefte aan ondersteuning bij administratieve zaken, maar kunt u daarvoor geen beroep doen op familie of kennissen? Dan kunt u terecht bij SWO Thuisadministratie.
  Meer weten? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via 0162-451894 /info@swodrimmelen.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op www.swodrimmelen.nl/thuisadministratie.
 • Belastingadviseurs
  Voor hulp bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, aanvraag en controle van zorg/huurtoeslag en kwijtschelding gemeentebelasting.
  Meer weten? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via 0162-451894 / info@swodrimmelen.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op www.swodrimmelen.nl/belastingservice-drimmelen-2.
 • Klussendienst
  Voor kleine klusjes in en om het huis, als u geen beroep kan doen op kinderen, buren of andere familieleden. Het kost € 2,50 per half uur.
  Meer weten? Neem dan contact op met SWO Drimmelen via 0162-451894 / info@swodrimmelen.nl.
  Kijk voor meer informatie ook op www.swodrimmelen.nl/klussendienst.

Kinderen
 

 • Kinderopvangtoeslag
  Bijdrage in de opvang van uw kind.
  Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl of bel naar: 0800-0543
 • Kindgebonden budget
  Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden en de hoogte van het inkomen.
  Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl of bel naar: 0800-0543.
 • Stichting Leergeld
  Bijdrage voor binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. U kunt hierbij denken aan een computer, bijdrage contributie van een sportvereniging of een fiets.
  Meer weten? Neem dan contact op met stichting Leergeld West-Brabant Oost via 0162-458487 / info@leergeldwbo.nl. Kijk voor meer informatie ook op: www.leergeldwbo.nl.

Sport & vrije tijd (voor volwassenen met minimum inkomen)
 

 • Gratis sporten
  Sporten is goed voor iedereen en daarom is het belangrijk dat iedereen kán sporten. Heeft u een klein budget? Neem dan contact op met de buurtsportcoach van Surplus. Samen met u wordt bekeken of u gratis kunt sporten en zo ja, welke sport dan bij u past.
  Meer weten? Neem dan contact op met Tasha van Dam e-mail: tasha.vandam@surplus.nl, telefoonnummer: 076-5027788.
 • Gratis bibliotheekabonnement
  Bibliotheken hebben een breed aanbod en bieden daarmee handvatten voor iedereen om zich te kunnen ontwikkelen. Maar wat als u het financieel niet breed hebt en geen abonnement kunt betalen? Speciaal daarvoor bieden de gemeente Drimmelen en Theek 5 een gratis bibliotheekabonnement voor volwassen inwoners met een minimum inkomen. Als u uw kwijtscheldingsbrief van de gemeentelijke belastingen laat zien bij Theek 5, kunt u een gratis jaarabonnement krijgen.
  Meer weten? Bezoek of neem contact op met de Theek 5 locatie bij u in de buurt (Lage Zwaluwe, Made of Terheijden).

Extra inkomen
 

 • Individuele inkomenstoeslag
  Een extra jaarlijkse bijdrage als u 60 maanden een laag inkomen heeft, weinig vermogen en geen kansen op werk hebt.
  Meer weten? Ga naar de pagina 'Individuele inkomenstoeslag'  of bel naar het Sociaal loket: telefoonnummer 140162.
 • Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
  Heeft u moeite om rond te komen van een laag inkomen, vanwege de extra kosten die u heeft vanwege uw ziekte of beperking? Misschien komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.
  Meer weten? Kijk op: www.drimmelen.nl/tegemoetkoming-voor-chronisch-zieken-en-gehandicapten of bel naar het Sociaal loket: 140162.

Studie
 

 • Studiefinanciering
  Tegemoetkoming voor studenten en scholieren.
  Meer weten? Kijk op: www.duo.nl/particulier voor meer informatie of bel naar DUO: 050-5997755.
 • Individuele studietoeslag
  Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen.
  Meer weten? Kijk op: www.drimmelen.nl/sociaal-loket of bel naar het Sociaal loket, telefoonnummer 140162.