Monumenten

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand.

Een gebouw of object kan als monument worden aangemerkt omdat de architectuur of vormgeving ervan bijzonder of mooi is, of herinnert aan den belangrijke gebeurtenis of periode uit de geschiedenis.

Rijksmonument

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Rijksmonumenten zijn beschreven in het rijksmonumentenregister. Een aantal zaken aan een rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Gemeentelijk monument

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen.
Het college van burgemeester en wethouders kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

Beschermd dorpsgezicht

Een dorpsgezicht kan zowel beschermd zijn door het rijk, de provincie als door de gemeente. Voor een beschermd dorpsgezicht gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan het pand kunt u vergunningsvrij aanpassen.