Monumenten

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie, bijvoorbeeld over een vooroverleg, leest u verder op deze pagina. Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand.

Een gebouw of object kan als monument worden aangemerkt omdat de architectuur of vormgeving ervan bijzonder of mooi is, of herinnert aan den belangrijke gebeurtenis of periode uit de geschiedenis.

Rijksmonument

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Rijksmonumenten zijn beschreven in het rijksmonumentenregister. Een aantal zaken aan een rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Gemeentelijk monument

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen.
Het college van burgemeester en wethouders kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

Beschermd dorpsgezicht

Een dorpsgezicht kan zowel beschermd zijn door het rijk, de provincie als door de gemeente. Voor een beschermd dorpsgezicht gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan het pand kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Vragen?

Stel uw vraag via de mail: omgevingsvergunning.drimmelen.nl. 
U kunt ook telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 140162.

 

Vooroverleg

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Stel uw vraag via de mail: omgevingsvergunning@drimmelen.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 14 0162.
of
U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ook vooraf laten toetsen. U kunt dit doen door het indienen van een vooroverleg via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U logt hier in met uw digiD en start een aanvraagproces. Let op: aan het eind kiest u voor vooroverleg in plaats van indienen.  

Omgevingsvergunning

Meer ifnoramtie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op de pagina 'Omgevingsvergunning'

Monumentencommissie

De monumentencommissie komt eens per 4 weken bij elkaar om binnengekomen plannen te beoordelen.    
Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Zo kunnen de commissieleden samen met de aanvrager en/of de architect tijdens een vergadering de argumenten uit te wisselen voor een optimale aanpak en/of oplossing voor het project.
Wilt u zich aanmelden om aan een bijeenkomst van de monumentencommissie deel te nemen, dit kan via de mail: omgevingsvergunning@drimmelen.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak
maken, telefoonnummer 14 0162.

De geplande data voor de bijeenkomsten van de monumentencommissie voor 2023 zijn:

 • Donderdag 5 januari
 • Donderdag 19 januari
 • Donderdag 2 februari
 • Donderdag 16 februari
 • Donderdag 2 maart
 • Donderdag 16 maart
 • Donderdag 30 maart
 • Donderdag 13april
 • Donderdag 11 mei
 • Donderdag 25 mei
 • Donderdag 8 juni
 • Donderdag 22 juni
 • Donderdag 6 juli
 • Donderdag 20 juli
 • Donderdag 3 augustus
 • Donderdag 17 augustus
 • Donderdag 31 augustus
 • Donderdag 14 september
 • Donderdag 28 september
 • Donderdag 12 oktober
 • Donderdag 26 oktober
 •  Donderdag 9 november
 • Donderdag 23 november
 • Donderdag 7 december
 • Donderdag 21 december

Sinds 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Omgevingsgesprek'