Monumenten

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie, bijvoorbeeld over een conceptverzoek, leest u verder op deze pagina. Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand.

Een gebouw of object kan als monument worden aangemerkt omdat de architectuur of vormgeving ervan bijzonder of mooi is, of herinnert aan den belangrijke gebeurtenis of periode uit de geschiedenis.

Rijksmonument

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Rijksmonumenten zijn beschreven in het rijksmonumentenregister. Een aantal zaken aan een rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Gemeentelijk monument

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen.
Het college van burgemeester en wethouders kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

Beschermd dorpsgezicht

Een dorpsgezicht kan zowel beschermd zijn door het rijk, de provincie als door de gemeente. Voor een beschermd dorpsgezicht gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan het pand kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Vragen?

Stel uw vraag via de mail: ikhebeenplan@drimmelen.nl
U kunt ook telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 140162.

 

Vooroverleg

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Stel uw vraag via de mail: ikhebeenplan@drimmelen.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 14 0162.
of
U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ook vooraf laten toetsen. U kunt dit doen door het indienen van een conceptverzoek via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U logt hier in met uw digiD en start een aanvraagproces. Let op: aan het eind kiest u voor conceptverzoek in plaats van indienen.  

Omgevingsvergunning

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op de pagina 'Omgevingsvergunning'

Zonnepanelen en monumenten

 • Informatie over zonnepanelen op een gemeentelijk- of rijksmonument vindt u op deze website.
 • Informatie over zonnepanelen op een  woning in beschermd dorpsgebied vindt u op deze website.

Monumentencommissie

De monumentencommissie komt eens per 4 weken bij elkaar om binnengekomen plannen te beoordelen.    
Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Zo kunnen de commissieleden samen met de aanvrager en/of de architect tijdens een vergadering de argumenten uit te wisselen voor een optimale aanpak en/of oplossing voor het project.
Wilt u zich aanmelden om aan een bijeenkomst van de monumentencommissie deel te nemen, dit kan via de mail: ikhebeenplan@drimmelen.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak
maken, telefoonnummer 14 0162.

De geplande data voor de bijeenkomsten van de monumentencommissie voor 2023 zijn:

 • Donderdag 21 december

De geplande data voor de bijeenkomsten van de monumentencommissie voor 2024 zijn:

 • Donderdag 4 januari
 •  Donderdag 18 januari
 • Donderdag 1 februari
 • Donderdag 15 februari
 • Donderdag 29 februari
 • Donderdag 14 maart
 • Donderdag 28 maart
 • Donderdag 11 april
 • Donderdag 25 april
 •  Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
 • Donderdag 23 mei
 • Donderdag 6 juni
 • Donderdag 20 juni
 • Donderdag 4 juli
 • Donderdag 18 juli
 • Donderdag 1 augustus
 • Donderdag 15 augustus
 • Donderdag 29 augustus
 • Donderdag 12 september
 • Donderdag 26 september
 • Donderdag 10 oktober
 • Donderdag 24 oktober
 • Donderdag 7 november
 • Donderdag 21 november
 • Donderdag 5 december
 • Donderdag 19 december

Sinds 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Omgevingsgesprek'