Omgevingstafel

De omgevingstafel is een overleg dat uw planbegeleider kan inzetten als onderdeel van het conceptverzoek, wanneer u een positief advies vanuit de intaketafel hebt gekregen.

Doel omgevingstafel

Het doel van de omgevingstafel is bepalen of uw plan haalbaar is in deze vorm,  of haalbaar te maken is door uw plan aan te passen.

Uit de intaketafel is gebleken dat het initiatief wenselijk is. Op de omgevingstafel wordt bekeken of het initiatief ook haalbaar is. Zo ja, dan wordt toegewerkt naar een concept-besluit. Daarbij wordt het initiatief in samenhang bekeken en wordt gedacht vanuit mogelijkheden.

Wanneer wordt de omgevingstafel ingezet?

Het gaat hierbij meestal om initiatieven waarbij de haalbaarheid door meerdere adviseurs en ketenpartners (zoals Waterschappen en Provincie) bepaald moet worden. Een omgevingstafel brengt al deze expertise samen op 1 moment, waardoor deze afweging niet meer tijd in beslag neemt dan nodig is . Ook u en/of uw adviseur is welkom aan de Omgevingstafel.