Uw planbegeleiders

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plannen? Of heeft u via het omgevingsloket een conceptverzoek of omgevingsvergunning aangevraagd? Al deze vragen komen binnen bij onze planbegeleiders. Zij verdelen het werk onderling en zijn uw vaste aanspreekpunt. Zij begeleiden uw plan van A tot Z.

Bel ons: 14 0162  of stuur een e-mail via: ikhebeenplan@drimmelen.nl

Wat u moet weten


De planbegeleiders

Onze groep bestaat uit een aantal mensen met verschillende achtergrond binnen maar ook buiten een gemeentelijke organisatie.
U krijgt contact met:

 • Annemarie Hartman
 • Jasper Breugelmans
 • Jeroen Hack
 • Geraldine Melis
 • (Wilco Baas)

U kunt bij uw planbegeleider terecht voor:

 • Vragen over de vervolgstappen die u moet nemen voor uw plan
 • Het aanvragen van een conceptverzoek omgevingsvergunning 
 • Vragen over de aanvraag van uw omgevingsvergunning
 • Het melden van uw plannen wanneer er een meldingsplicht geldt
 • Vragen over het omgevingsgesprek
 • Het starten van de procedure “wijzigen omgevingsplan”
 • Overige vragen met betrekking tot uw plan.
 • Vragen over monument, dorpsgezicht etc.

Op deze manier heeft u 1 vast aanspreekpunt voor de begeleiding van uw plan. Wel zo duidelijk!

Communiceren met de gemeente, provincie of omgevingsdienst


 https://Jeleefomgeving.nl

De website jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken. Het portaal ondersteunt ook de terinzagelegging van documenten bij publicaties. Jeleefomgeving.nl is een product van Visma Roxit