Omgevingswet en ambitie

Voor de invoering van de Omgevingswet in onze gemeente hebben we een ambitie opgesteld: wat vinden wij belangrijk voor de gemeente Drimmelen? Dat hebben we gedaan samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Resultaat: een zogenaamd ‘onderscheidend ambitieniveau’. Dat betekent onder andere: gebiedsgericht, één aanspreekpunt, koppelen van kansen en samenwerken. Deze ambitie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Zie onderstaande infographic en het Ambitiedocument