Ongedierte (ratten), plaagdieren

Bij overlast van ongedierte kunt u denken aan overlast van ratten en insecten, zoals wespen.

Plaagdieren op particulier terrein?

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren op uw eigen terrein. Adressen van bestrijdingsbedrijven in onze gemeente vindt u via internet/Google.

Plaagdieren in de openbare ruimte?

De gemeente is verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van plaagdieren in de openbare ruimte maar heeft wel te maken met de Wet natuurbescherming die beperkende maatregelen oplegt bij de bestrijding in het kader van dierenwelzijn. Zie tabje beschermde diersoorten.

U kunt de overlast melden via het Meldpunt op deze website.

Plaagdieren voorkomen

De gemeente probeert plaagdieren zoveel mogelijk te voorkomen en treedt in de plaagdierbestrijding zoveel mogelijk preventief op. Bijvoorbeeld door het extra maaien van groenstroken of het rooien van plantsoenen, zodat plaagdieren zich minder makkelijk kunnen verschuilen. Maar de gemeente heeft ook uw hulp hard nodig. Wat kunt u zelf doen om plaagdieren zoveel mogelijk te voorkomen? Zorg bijvoorbeeld dat u geen afval laat slingeren en wees voorzichtig met het voeren van dieren (eenden, vogels). Meer tips vindt u ook op de pagina ‘Rattenoverlast’

Bestrijding
 

Beschermde diersoorten

Er kan ook overlast zijn van beschermde diersoorten. De bestrijding hiervan is aan strenge regels gebonden. Die staan in de Wet Natuurbescherming.

  • Een bijenvolk kunt u het best laten weghalen door een imker. Op www.bijenhouders.nl kunt u kijken voor een imker bij u in de buurt.
  • Voor vleermuizen en steenmarters die overlast veroorzaken kunt u contact opnemen met het Brabants Landschap. Informatie hierover vindt u op de website van het Brabants Landschap.

Plaagdieren

Plaagdieren zoals mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen kunt u zelf bestrijden. Laat het bestrijden van ratten en wespen over aan een plaagdierbestrijder.
Voor overlast van muskusratten kunt u contact opnemen met Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen. Telefoon: (076)  564 1000.  

Dierplagen moeten op een zo diervriendelijk mogelijke manier bestreden worden. De gemeente heeft wel een overeenkomst met een zogenaamd IPM-gecertificeerd plaagdierbestrijder, voor uitzonderlijke gevallen in de openbare ruimte waar chemische bestrijding noodzakelijk is. De gemeente is hier namelijk niet voor gecertificeerd.

Kosten

De kosten van het bestrijden van plaagdieren op uw terrein zijn voor uw rekening. Als blijkt dat de overlast over een groter deel van de straat reikt, dan neemt het bestrijdingsbedrijf contact op met de gemeente voor de verdere aanpak in de straat. Als de gemeente in actie komt op verzoek van het bestrijdingsbedrijf, dan worden er geen kosten doorberekend.