Plan voor woningen De Ligne - Made

In het gebied De Ligne aan de Stuivezandsestraat in Made wil de gemeente woningen laten bouwen. Op deze pagina staat een afbeelding waarop u kunt zien om welk gebied het gaat.

Wat u moet weten

Voor een deel komen hier permanente woningen. Ook moeten duurzame verplaatsbare woningen in het gebied komen. Dit zijn tijdelijke huurwoningen voor starters op de woningmarkt en voor mensen die dringend een woning nodig hebben, zoals na een scheiding.

Waarom we dit doen

Omdat veel mensen op zoek zijn naar een woning in Made zijn hier veel nieuwe woningen nodig. Vanaf 2014 is De Ligne al in beeld als plek om woningen te bouwen. In de Structuurvisie (2014), de Aanvulling op de Structuurvisie (2020) en de Omgevingsvisie (2022) staat het gebied omschreven als kansrijk voor woningbouw. In december 2022 is het gebied ook aangewezen als een van de plekken waar duurzaam verplaatsbare woningen moeten komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2023 een ambitiedocument vastgesteld waar al deze plannen in samen komen. Op de afbeelding hieronder is het gebied waar de woningen moeten komen aangegeven met de rode cirkels.

Gebied De Ligne - Made
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Meedenken en doen

Op 5 februari 2024 was er een eerste bewonersavond over plan De Ligne. Tijdens deze avond heeft de gemeente de plannen gepresenteerd aan de omgeving en vragen van de aanwezigen beantwoord. We hebben de aanwezigen gevraagd hun mening te geven over de plannen en ideeën aan te leveren.
Het verslag van de avond en de presentaties vindt u hieronder.

Na elke belangrijke stap in het proces gaan we terug naar de buurt om dit met de buurtbewoners te bespreken.

Planning

  • De gemeente werkt aan een concept stedenbouwkundigplan voor het deel van de grond dat eigendom is van de gemeente
  • Voor de duurzaam verplaatsbare woningen gaat de gemeente naar verwachting samenwerken met woningcorporatie Woonvizier
  • Het concept stedenbouwkundigplan presenteren we op de eerstvolgende bewonersavond. Ook vragen we om reacties en input van de aanwezigen
  • Wanneer het stedenbouwkundigplan gereed is, starten we met de planologische procedure
  • Buurtbewoners en geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging voor de volgende bewonersavond wanneer de data bekend zijn

Contact

Heeft u vragen over het woningbouwproject en/of wilt u bericht krijgen over nieuwe ontwikkelingen in het plan? Meld u zich dan aan door te mailen naar adefeijter@drimmelen.nl