Regionale Energiestrategie 2030

In West-Brabant werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen.

De energietransitie is al in volle gang. De gemeente Drimmelen pakt de regie. En samen met lokale partners en bewonersgroepen zetten we de eerste stappen. We vinden het daarbij belangrijk dat iedereen kan meepraten en meedoen met de energietransitie.

We benaderen het vraagstuk ook op regionaal niveau. Want de uitdagingen van de energietransitie zijn nu eenmaal niet allemaal binnen de eigen dorps- of gemeentegrenzen op te lossen.

Overstappen op duurzame energie betekent iets voor ons wonen, werken en recreƫren. Het zou echter niet eerlijk zijn als we daar alleen de lasten van ervaren. Daarom moeten inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van in de regio grootschalige duurzaam opgewekte energie. Hoe we dat gaan aanpakken, wordt straks onderdeel van de RES.

Bekijk hier het filmverslag van een van de werkateliers https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/werkgroepen/res/updates+uit+de+b...

Lees meer over isoleren en het opwekken van duurzame energie:

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden