Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezing in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen vanaf 23 april a.s. via www.drimmelen.nl/verkiezingen .

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. U kunt een briefstembewijs aanvragen via de volgende link https://www.denhaag.nl/nl/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelij...

De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 9 mei 2024 ontvangen zijn.

Voorwaarden

Om vanuit het buitenland te stemmen:

  • Bezit u de Nederlandse nationaliteit
  • Bent u op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder
  • Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba
  • Bent u niet uitgesloten van het kiesrecht