Werkzaamheden Dorpshart Made

28 nov 2022
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Drimmelen met Breda Bouw en BOEi samen aan plannen voor het sociaal cultureel dorpshart in Made. Onderdeel van de plannen is de verbouwing/restauratie van de Bernarduskerk die ruimte gaat bieden aan verenigingen, een consultatiebureau, kinderdagopvang, de bibliotheek en een theaterzaal. Verder komen er, verspreid over het gebied, 55 nieuwbouwwoningen. Ook krijgt het Gaymansplantsoen een opknapbeurt. Het huidige cultureel centrum De Mayboom wordt gesloopt, de Kloosterkapel blijft behouden en neemt straks de kerkelijke functie van de Bernarduskerk over.

Verplanten en kappen bomen Gaymansplantsoen

Om de ontwikkeling van het Dorpshart Made met de daarbij behorende herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken is verplanting en kap van bomen noodzakelijk. De grote lindeboom die is geschonken door het Bijenhoudersgilde St. Ambrosius krijgt een nieuwe prominente plaats in het Gaymansplantsoen. Een groot aantal bomen in het plantsoen is in het verleden aangeplant als aandenken van gedecoreerden. De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van deze bomen. Twintig bomen die in goede conditie verkeren krijgen een nieuw plaats in de Lignestraat (1) en Leeuwerikstraat (1) in Made, Brandestraat (11) in Wagenberg en de Turfsteker (7) in Terheijden. Elf bomen zijn niet geschikt om te verplanten en worden gekapt. De borden met de namen van de gedecoreerden worden tijdelijk opgeslagen en zullen op een later moment, mogelijk in een andere vorm, worden teruggeplaatst.

Mogelijke overlast door de werkzaamheden

Het verwijderen en planten van de bomen gebeurt met groot materieel. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden de werklocaties afgezet en waar nodig tijdelijke parkeerverboden ingesteld. Dit wordt tijdig aangegeven met verkeersborden. In de Brandestraat wordt tijdens het planten van een boom telkens één rijhelft afgesloten. Door te werken buiten de spits en de inzet van verkeersregelaars blijft de overlast zo veel mogelijk beperkt. Omwille van de veiligheid blijft het Gaymansplantsoen ook na de werkzaamheden afgesloten voor voetgangers en fietsers.

Planning werkzaamheden

Het verplanten en kappen van de bomen vindt plaats in de eerste twee weken van december. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het gebied tussen de Patronaatstraat en Bernarduskerk verder gereed gemaakt voor de bouw van de eerste elf woningen. Dit betreft onder andere de verdere ontruiming van het Gaymansplantsoen en de aanleg van riolering en een bouwweg. Breda Bouw verwacht in het tweede kwartaal van 2023 te starten met de bouw van de woningen. De herinrichting van het Gaymansplantsoen volgt na de oplevering van de kerk en de woningen.

Meer informatie

Meer informatie over het project is hier te vinden.