Woningtekort - plan voor 100 duurzame verplaatsbare woningen

19 dec 2022
Drimmelen voert het woningbouwtempo op. In twee jaar tijd wil de gemeente – verspreid over drie locaties - 100 duurzame verplaatsbare huurwoningen van hoge kwaliteit laten bouwen. Het college  heeft voorkeurslocaties geselecteerd in Terheijden, Made en Lage Zwaluwe en staat open voor suggesties voor extra locaties. Het doel? Een thuis bieden aan starters en spoedzoekers.

De krapte op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Ook in Drimmelen zijn op dit moment te weinig mogelijkheden voor diverse doelgroepen. Dit heeft veel impact op mensen. Jongeren kunnen geen eigen woonplek vinden en gescheiden koppels moeten soms noodgedwongen in hetzelfde huis blijven wonen. Maar ook statushouders die klaar zijn om door te stromen, kunnen geen woning vinden.

Snelle oplossing

In de periode 2022 – 2026 worden in Drimmelen in totaal 800 reguliere woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Maar reguliere bouwprojecten kennen een lange ontwikkeltijd. Er zijn dus snellere oplossingen nodig. Een deeloplossing is te vinden in de bouw van duurzame verplaatsbare woningen. 
Dit type woningen worden in korte tijd in een fabriek gebouwd met grotendeels biobased materialen. Ze voldoen aan strenge eisen rondom kwaliteit en duurzaamheid. Het is nog niet bekend welke typen woningen er straks in de gemeente Drimmelen gebouwd worden.

Verplaatsbaar

Het college heeft drie voorkeurslocaties aangewezen die eerder al als mogelijke woningbouwlocaties zijn beschreven in de Structuurvisie en in de Omgevingsvisie. De drie voorkeurslocaties zijn Lageweg in Terheijden, de Ligne in Made en West fase 4 in Lage Zwaluwe. Hier worden de woningen voor de duur van 10 tot 15 jaar geplaatst. Daarna kunnen de woningen verhuizen naar een andere locatie. Liefst binnen de gemeente, zodat ze weer voor een volgende generatie woningzoekers kunnen worden ingezet. Na verplaatsing van de woningen wordt op de achterblijvende locatie een regulier woningbouwprogramma gerealiseerd.

Van idee tot oplevering

Voor alle drie de locaties zijn nu nog geen concrete projecten in voorbereiding. De gemeente gaat 
in gesprek met mogelijke ontwikkelaars. Ook starters worden uitgenodigd om mee te denken in de 
opzet en realisatie van projecten. De inzet is om in het eerste kwartaal van 2023 concrete 
afspraken maken over de realisatiefase, zodat in het vierde kwartaal de eerste duurzame 
verplaatsbare woningen er staan.

Vragen of suggesties?

In een Raadsbrief informeerde het college de gemeenteraad over de voortgang in dit traject. Circa
1.250 omwonenden van de voorkeurslocaties ontvingen een bewonersbrief. Meer informatie staat op de pagina 'Duurzame verplaatsbare woningen' op deze website.
Inwoners kunnen met suggesties of vragen terecht bij de gemeente Drimmelen: grondgebied@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162.