Bestemmingsplan bypass Zoutendijk is vastgesteld door gemeenteraad

21 mei 2024
Zoutendijk - Hooge Zwaluwe
Op donderdag 16 mei heeft de gemeenteraad van Drimmelen het bestemmingsplan voor de bypass Zoutendijk in Hooge Zwaluwe vastgesteld. Deze bypass voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer) en landbouwverkeer komt te liggen vanaf de Zoutendijk in een bocht naar de Horenhilsedijk en sluit daar ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg op aan. De vaststelling van het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de volgende stappen richting de aanleg van deze belangrijke bypass gezet kunnen worden. Ook maakt dit bestemmingsplan de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de watergang en de aanleg van een bomenrij mogelijk.

Minder zwaar verkeer door dorpskern van Hooge Zwaluwe

De gemeente Drimmelen heeft al geruime tijd plannen om de dorpskern van Hooge Zwaluwe te
ontlasten van onder meer landbouwvoertuigen/zwaar verkeer. In 2015 is de gemeentelijke
Verkeersvisie opgesteld waarin de bypass al als belangrijke eerste stap is benoemd om de overlast
van o.a. geluid en trillingen in de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe te verminderen. De
afgelopen jaren is er gewerkt aan een bypass die de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Hooge
Zwaluwe verbeterd. Wethouder Tim Simons (verkeer) licht toe: “Dit bestemmingsplan maakt het
eindelijk mogelijk om een bypass voor zwaar verkeer (landbouwverkeer en vrachtverkeer) ten westen van Hooge Zwaluwe aan te leggen. Deze weg gaat de Horenhilsedijk met de Zoutendijk verbinden. Daardoor neemt het zware verkeer door de vaak smalle straten van Hooge Zwaluwe af. Samen met de extra maatregelen die we in de tussentijd hebben opgepakt en nog op gaan pakken, leidt dit tot minder overlast en een hogere verkeersveiligheid binnen de dorpskern.”

Aanleg van de bypass

Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de
daadwerkelijke aanleg verder worden opgepakt. Een belangrijke stap waar naartoe gewerkt wordt is het starten met de ‘voorbelasting’ van de weg. Voorbelasten is het met grond of zand belasten van een ondergrond met onvoldoende draagkracht, waardoor de grond in elkaar wordt gedrukt en
daardoor zal verdichten. Hierdoor worden verzakkingen op een later moment voorkomen. Deze
voorbelasting moet er ongeveer een jaar liggen en dan kan de bypass worden aangelegd. De
gemeente hoopt dit najaar te kunnen starten met de voorbelasting.

Overige maatregelen

Naast de aanleg van de bypass is ook het woonerf van de Zoutendijk aangepast, is er een
bewustwordingscampagne gehouden en zijn de navigatiesystemen aangepast. Eerder heeft de
Ruilverkavelingsweg/Zanddijk al groot onderhoud gehad en nieuwe borden gekregen, zodat die route voor het verkeer gestimuleerd wordt. Momenteel loopt er ook nog een project om de fietsveiligheid van de Zonzeelseweg te verbeteren.