Dinsdag 4 juli raadsvergadering

28 jun 2023
Op dinsdag 4 juli is er om 19.30 uur een raadsvergadering van de gemeenteraad.

Agenda

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Vaststelling bestemmingsplan "Oud Drimmelen 3" Drimmelen
  • Vaststelling Bestemmingsplan Munnikenhof 20 Terheijden
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Zuideindsestraat 47' Made
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project Vierendeelseweg 4 Lage Zwaluwe
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project De Bergen in Terheijden
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project Zonnepark Moerseweg 3a te Hooge Zwaluwe
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het project Zonnepark Nieuwstraat-Vogelstraat in Wagenberg
  • Beslistermijn CJG: artikel 6 lid 3 Verordening Jeugdhulp gemeente Drimmelen
  • Jaarstukken 2022 en accountantsverslag

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en is ook digitaal te volgen via onze streamdienst

Voor de complete agenda en onderliggende stukken van de vergadering verwijzen wij u naar ons Raadsinformatiesysteem