Koninklijke onderscheiding voor 9 Drimmelense vrijwilligers

26 apr 2024
Groepsfoto lintjesregen: gedecoreerden met burgemeester
Vrijdagochtend 26 april ontvingen negen vrijwilligers uit de gemeente Drimmelen een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Boy Scholtze reikte deze lintjes uit in de Antonius Abt in Terheijden. Vanaf nu mogen 8 vrijwilligers zich lid noemen in de Orde van Oranje-Nassau en één vrijwilliger ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Louis van Suijlekom uit Made
In de periode van 1979 tot 1991 was Louis bestuurslid van de Toneel- en muziekvereniging Amerklanken in Drimmelen. Hij was verantwoordelijk voor het organiseren van de twee jaarlijkse toneelstukken. Sinds 1983 is Louis ouderling bij de Protestantse gemeente Drimmelen. Hij is momenteel ook voorzitter van de kerkenraad. Hij is het aanspreekpunt voor de verhuur van de kerk bij bruiloften en uitvaarten. Hij bereidt ook mede de kerkdiensten voor en beheert de begraafplaats Oud-Drimmelen. Van 1987-1993 was Louis bestuurslid en sinds 1993 voorzitter van de Bejaardensociëteit Drimmelen. Hij zet zich in voor de kwaliteit van leven van de ouderen in het dorp. Ook organiseert hij activiteiten, zoals sport- en spelevenementen, koken en gezamenlijke maaltijden. Sinds 1998 is Louis voorzitter van de Heemkundekring Made en Drimmelen. Hij is verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingskwartaalblad. Hij geeft lezingen en rondleidingen. Tot slot is Louis in 2012 gestart als vrijwilliger bij VVV Biesbosch Drimmelen als gids. In de zomermaanden begeleidt hij toeristen in een vervoersmiddel naar keuze. Ook leidt hij nieuwe gidsen op.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Anton Couters uit Lage Zwaluwe
Anton startte in 1984 als vrijwilliger bij FNV Bouwen en Wonen in Lage Zwaluwe. Hij was bestuurslid (1984-1994) en voorzitter (1994-2015). Sinds 1984 is hij voorzitter van de Hengelsportvereniging Volnetje in Lage Zwaluwe. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij de vergaderingen van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de federatie van hengelsportverenigingen Drimmelen. Ook zoekt hij naar sponsoren en organiseert hij de viswedstrijden en de feestavond. Anton startte in 1998 als voorzitter bij de Biljartvereniging 't Veerhuis in Lage Zwaluwe. Hij is betrokken bij de organisatie van de vergaderingen en de diverse competities. Tot slot was Anton van 2017 – 2022 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Zwaluwe. Hij zette zich in voor de verbouwing van de Kleedkamers.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Niels van Meggelen uit Made
In 1988 startte Niels met vrijwilligerswerk bij Carnavalsstichting de Mayeners. Hij is secretaris (1994-2006) en bestuurslid (2006-2013) geweest. Hij is organisator van de Sauwelavonden, opperspreekstalmeester, vraagbaak, fondsenwerver en lid dan wel voorzitter van diverse commissies, waaronder de jubileumcommissie en de Club van 100. Sinds 2007 is Niels actief lid van Sociëteit Suo Tempore in Made. Hij is medeorganisator van diverse activiteiten en projecten. Ook was hij tussen 2009 en 2011 medeauteur van het jubileumboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Sinds 2019 is Niels ook secretaris van de Stichting Vrienden van Harmonie Sint Caecilia Made. Tot slot is hij sinds 2008 betrokken bij fondsenwervende activiteiten voor onder andere stichting JA Foundation, de Joyce Foundation en Stichting Leergeld.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Anny Beckers-Bongers uit Made
Sinds 1985 is Anny vrijwilliger. Ze startte als ondersteuner van het taal/leesonderwijs en handvaardigheidsonderwijs op Basisschool Den Duin. Dit deed ze tot 1995. In de periode van 1985 – 2000 was ze begeleider van de kinderwoorddiensten bij de Blasius- en Bernardusparochie. Ze begeleidde onder andere creatieve activiteiten en hielp kinderen ter voorbereiding op de 1e Heilige Communie. Van 2010-2023 was Anny voorzitter van de Vereniging Oud Amerstreek, met als doel het bevorderen en het verstevigen van het onderlinge contact tussen oud personeelsleden van Rabobank Amerstreek. Sinds 2013 is ze oprichter en voorzitter van Stichting Kunstweekend Gemeente Drimmelen. Anny nam het initiatief en de organisatie op zich om in Made en Drimmelen een jaarlijks kunstweekend te organiseren. Inmiddels heeft het kunstweekend zich uitgebreid naar alle dorpen van de gemeente. Tot slot was Anny van 1985 tot 2018 collectant voor het Reumafonds.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Petra Dilven-Harmeling uit Made
Al bijna 25 jaar is Petra secretaresse van De Zonnebloem in Made. Ze is ook medeorganisator van activiteiten. Van 2002 tot 2022 was ze mantelzorger voor haar vader. Ze hielp in eerste instantie bij huishoudelijke werkzaamheden, daarna is de mantelzorg uitgebreid naar begeleiden bij ziekenhuisafspraken, medicijnen klaarleggen en dagelijks langsgaan. Sinds 2010 is Petra ook mantelzorger voor haar schoonouder(s). Ze verricht huishoudelijke werkzaamheden en gaat ook mee naar de huisarts en het ziekenhuis. Ook is ze vrijwilliger geweest bij welzijnsorganisatie SWO Drimmelen (2013-2016). Ze hielp cliënten met het op orde krijgen van hun administratie.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Nancy Groeneveld uit Made
Sinds 1999 is Nancy vrijwilliger bij de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid. In deze functie heeft zij regelmatig onder bijzondere en mentaal zware omstandigheden dieren in noodsituaties gered.
Ze verzorgt ook PR-activiteiten en zet haar kwaliteiten als homeopaat ook in voor dieren die in een opvangcentrum verblijven.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Thera Hanse-Van ’t Geloof uit Lage Zwaluwe
Van 1984 tot 2015 heeft Thera zich ingezet voor de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe. Ze zette zich eerst in voor de jongerengroep als leiding en medeorganisator van kampen. Dit deed ze tot 1994. Ze was lid van de oppasdienst, hielp met het schoonmaken van de kerken vervoerde deelnemers van de bejaardensoos. Ook was ze in de periode van 1995 – 2015 bezorger van het kerkblad. Naast haar activiteiten voor de Protestantse gemeente was ze bestuurslid (1989-1991) en secretaris (1991-2011) van (rechtsvoorganger van) Muziekvereniging Alliance in Lage Zwaluwe. Sinds 2008 is ze vrijwilliger en bestuurslid (2020-heden) van Muziekvereniging Alliance. In 2011 startte Thera Als EHBO’er bij evenementen bij EHBO-vereniging Hooge en Lage Zwaluwe. Sinds 2014 is Thera betrokken bij het Zwaluws Zomerfestijn waar ze onder andere loten verkoopt en bardiensten draait. Ook startte ze in 2014 als bestuurslid en secretaris van IJsclub Lage Zwaluwe. Ze verricht ook onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en verzorgt (mede) de in- en verkoop van 'koek en zopie'. Thera is sinds 2021 secretaris van Stichting Zwaluwse Koningsdagen. Ook collecteerde ze van 2009 tot 2017 voor de Nierstichting.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Astrid van Kuijck-Hessels uit Made
In 1974 startte Astrid als vrijwilliger bij de Scouting in Rijsbergen. Ze was daar tot 1978 welpenleider. Sinds 1983 is ze oprichter/secretaris van de Amnesty International afdeling Rijsbergen. Ze is daar collectecoördinator en collectant. Van 1996 – 2005 was Astrid medeoprichter/bestuurslid van de Stichting Scouting Made. Ze organiseerde activiteiten en verzorgde het materiaal- en gebouwbeheer. In 2013 startte Astrid als vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Made. Ze verricht onder andere bezoekwerk, ondersteunt bij activiteiten en is coördinator van de loterij. Ook was Astrid secretaris van de werkgroep Laaggeletterden en Jeugdzorg Platform Sociale Zekerheid van de gemeente Drimmelen (2014-2022). Van 2016 tot 2022 was Astrid regio coördinator bij de Stichting Leergeld West Brabant Oost. Tot slot is ze sinds 2012 collectant voor het Longfonds.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen
Jacques den Ridder uit Terheijden
Van 1995 – 2013 was Jacques vrijwilliger en actief lid van de Vincentius Vereniging Breda. Hij was o.a. financieel adviseur en voorzitter van de kascommissie. Van 2002 tot begin 2024 was Jacques medeoprichter, secretaris en penningmeester van de Stichting Focus on Education. Deze kleine particuliere stichting, opgeheven in januari 2024,  zette zich in voor ontwikkelingssamenwerking in verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. De stichting ondersteunde o.a. de bouw van scholen, hygiënefaciliteiten en zorginstellingen, in het bijzonder ten behoeve van achtergestelde bevolkingsgroepen. Zo ondersteunde de stichting sinds 2011 een onderwijs- en emancipatieproject in India ten behoeve van jonge meisjes uit de 'kasteloze' en gediscrimineerde bevolkingsgroepen 'Dalits' en 'Mushars' in samenwerking met lokale missiezusters. Sindsdien kregen ruim 100 jonge meisjes kans op een betere toekomst. Jacques zette zich in voor fondsenwerving, verzorgde de pr en beoordeelde projectaanvragen. Daarnaast onderhield hij de contacten met de lokale projectleiders en legt werkbezoeken af bij de verschillende projecten. Ten slotte ondersteunde hij de oprichting van een andere organisatie op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, The Dream Factory. 
Omdat Jacques vrijwilligersactiviteiten met een meer dan regionale uitstraling heeft verricht, mag hij zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen