Mededeling grondaankoop gemeente Drimmelen

7 mei 2024

Op dinsdag 30 april 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen besloten tot aankoop over te gaan van de opstallen en ondergrond aan de Flierstraat 102 – 104 (voormalige garagebedrijf met bijbehorende bedrijfswoning) in Lage Zwaluwe.

Strategische overwegingen, mede in lijn met de nog vast te stellen dorpsvisie Lage Zwaluwe, liggen aan deze aankoop ten grondslag.