Misstanden geconstateerd bij controle woonruimte arbeidsmigranten

16 mei 2024
Bij een controle op woonruimtes voor arbeidsmigranten heeft een team van gemeentemedewerkers diverse misstanden geconstateerd. Zo bleek bij 10 van de 14 locaties sprake te zijn van een  arbeidscontract waarin ook de huur van de woonruimte is vastgelegd. Sinds 1 januari mag dat niet meer, om misstanden te voorkomen. Op 2 locaties bleken ook de identiteitsbewijzen van  medewerkers/huurders ingenomen te zijn door de werkgever. Tientallen arbeidsmigranten waren niet ingeschreven in de gemeente terwijl ze er wel wonen.

Goed verhuurderschap

Op 17 april 2024 maakte een team van de gemeente met daarin toezichthouders bouwtoezicht, BOA’s en medewerkers van burgerzaken een rondgang langs verhuurders van woonruimte voor arbeidsmigranten. Ze voerden controles uit op bouwkundige staat, brandveiligheid en op de naleving van de Wet goed verhuurderschap. Dit gebeurde in de kernen en het buitengebied van de gemeente Drimmelen.

Aanschrijvingen

De betreffende verhuurders moeten nu zorgen dat er een los arbeidscontract is voor elke werknemer en deze ook een apart huurcontract aanbieden. Ze ontvangen hiervoor een aanschrijving van de gemeente. Dit laatste geldt ook voor verhuur van zelfstandige kamers: hiervoor moeten verhuurders aan diverse eisen voldoen, wat vaak niet het geval was. Deze verhuurders krijgen nu de gelegenheid dit in orde te brengen. De gemeente gaat regelmatig controles hierop uitvoeren, zowel op deze als op andere adressen.
In de dagen na de controles hebben tientallen arbeidsmigranten zich alsnog ingeschreven op het 
gemeentehuis.