Nieuw bedrijf voor leerlingenvervoer Drimmelen

29 mei 2024
Leerlingenvervoer Willemsen-De Koning
De gemeente gunt het leerlingenvervoer in de gemeente Drimmelen aan vervoersbedrijf Willemsen-De Koning. Dit is het resultaat van een verplichte Europese aanbesteding. Het bedrijf verzorgt vanaf het nieuwe schooljaar het vervoer tussen thuis en school voor ongeveer 200 leerlingen over heel de gemeente.

Veranderingen

Willemsen-De Koning en de gemeente zorgen samen voor een goede overgang. Daarbij is ook
aandacht voor de veranderingen voor de kinderen, die met nieuwe chauffeurs en soms ook nieuwe
routes te maken krijgen. Ouders/verzorgers ontvangen deze week hierover een brief van de gemeente en ook Willemsen-De Koning stuurt zo snel mogelijk de benodigde informatie. Verder komt er nog een bijeenkomst voor alle ouders en kinderen en is er de mogelijkheid om nog voor het nieuwe schooljaar van start gaat kennis te maken met de nieuwe chauffeurs, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten als het nieuwe schooljaar begint.

Doelgroep

Willemsen-De Koning verzorgt per 1 augustus 2024 het vervoer van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen naar en van hun scholen. Het gaat om vervoer naar scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs en regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking. Omdat het kinderen betreft uit een vaak kwetsbare groep, stelt de gemeente extra eisen aan het vervoer.

Aanbesteding

Wettelijk gezien is de gemeente verplicht om het leerlingenvervoer na een bepaalde periode opnieuw aan te besteden. De gemeente deed de verplichte Europese aanbesteding voor de komende 3 tot 7 jaar. Hierbij kwam Willemsen-De Koning als beste partij uit de bus. Willemsen-De Koning verzorgt het leerlingenvervoer voor diverse gemeenten en houdt zich verder onder andere bezig met ander contractvervoer zoals zorgvervoer, werknemersvervoer en de Regiotaxi.
Tot het einde van dit schooljaar is vervoersbedrijf Dutax verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer.