Opening opvanglocatie asielzoekers vertraagd

8 mei 2024
Woning
De door het college van B&W aangewezen opvanglocatie voor asielzoekers, Brieltjenspolder 18, opent niet medio mei 2024. De aanvraag voor de vergunning heeft meer tijd nodig. De gemeente werkt verschillende scenario’s uit.

Zorgvuldigheid boven snelheid

De opvanglocatie is voorzien op bedrijventerrein Brieltjenspolder. Er wordt afgeweken van de bestemming en daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd. Bij deze aanvraag horen verschillende onderzoeken, waaronder geluids- en verkeersonderzoek. De gemeente ging in gesprek met de directe omgeving ter voorbereiding op de aanvraag. De vergunningaanvraag en alle bijhorende onderzoeken vragen meer tijd. Dit komt enerzijds door het zorgvuldig willen doorlopen van de procedure, anderzijds vanwege de verschillende opvattingen over de uit te laten voeren onderzoeken, en de breedte daarvan.

Verschillende scenario’s

De gemeente werkt nu verschillende scenario’s uit. Dit zijn scenario’s die te maken hebben met de huidige aangewezen opvanglocatie Brieltjenspolder 18. Het is uitdrukkelijk niet aan de orde dat er op een andere locatie in Made een opvanglocatie voor eenzelfde termijn wordt onderzocht.

Betrokkenen geïnformeerd

Inmiddels zijn alle betrokkenen geïnformeerd. De directe omgeving van de beoogde opvanglocatie is per brief op de hoogte gesteld. De asielzoekers die eerder in de crisisnoodopvang verbleven en een voorzichtige terugkeergarantie kregen, zijn geïnformeerd op hun huidige verblijfslocatie in Dongen. De betrokken organisaties zoals het Centraal Orgaan voor asielopvang (COA), het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn ook op de hoogte gebracht. Zodra duidelijk is welk scenario in werking treedt, volgt een nieuwe informatieronde naar iedereen.