Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

8 mei 2024
OKO Drimmelen - opgroeien in een kansrijke omgeving
De gemeente Drimmelen is (in samenwerking met gemeente Geertruidenberg) gestart met het OKO project. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Het is een landelijke werkwijze die investeert in een ondersteunende omgeving om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien.

Samenwerken

Het project is wetenschappelijk onderbouwd en leert ons dat jongeren zich beter ontwikkelen als zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Opgroeien in zo’n omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, vapen, roken of drugs gaan gebruiken. Met OKO werkt iedereen in de gemeente nauw samen aan het vormen van een positieve omgeving voor onze jeugd, niet alleen voor de korte termijn maar ook voor de lange termijn. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk ouders en lokale partners actief mee willen doen aan dit project.

Onderzoek naar behoeften van lokale jeugd als basis

Tijdens het project worden de volgende stappen doorlopen: van monitoring naar dialoog,
beleidsvorming en uitvoering. Eén van de sleutelcomponenten van OKO is het wetenschappelijk
onderzoek naar de behoeften van jongeren in de gemeente Drimmelen. Door deze gegevens te
verzamelen kan het programma gericht actie ondernemen en extra aandacht besteden aan specifieke kwesties die jongeren beïnvloeden. De aanpak, gebaseerd op het IJslandse preventiemodel, wordt door de gemeente uitgevoerd samen met ouders en lokale organisaties die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. De focus ligt daarbij op jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar.

IJslandse preventiemodel

OKO werkt met het IJslandse preventiemodel, omdat ze daar al heel ver zijn met een ‘community’-
aanpak om het welzijn en geluk van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De
samenwerking tussen alle betrokken partijen als ‘community’ richt zich op een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. In elk van deze vier domeinen gaan de samenwerkingspartners aan de slag. Ze versterken daarin de beschermende factoren en pakken de risicofactoren aan.
Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de ouders en georganiseerde
vrijetijdsbesteding. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld pesten en laat buiten rondhangen.

Kick-off

Op 17 juni 2024 start de gemeente met een kick-off van het project voor ouders en alle lokale
organisaties die met jongeren te maken hebben, denk aan: scholen, (sport)verenigingen, clubs,
jongerenwerkers, buurtsportcoaches en alle zorgpartijen.

De bijeenkomst is op:

  • maandag 17 juni 2024
  • van 17.00 uur tot 19.30 uur
  • in Sociaal cultureel centrum De Bernardus (Kapelstraat 1, 4921 XZ Made)

Programma:

  • 17.00 uur: inloop met een broodje
  • 17.30 uur: opening (wethouder Jürgen Vissers)
  • 17.45 uur: presentatie Trimbos-instituut - Wat is OKO?
  • 18.15 uur: OKO in Drimmelen (projectleider Kim Smits)
  • 18.30 uur: met elkaar in gesprek
  • 19.15 uur: gezamenlijke afsluiting

Hopelijk tot dan! 

Graag aanmelden vóór 9 juni 2024 via:

https://forms.office.com/e/DYvkX9jfwD

Na de kick-off volgen dialoogsessies. Daar worden de speerpunten voor de verdere aanpak in de
gemeente Drimmelen opgehaald en daarna worden die verder uitgewerkt tot concrete acties.

Contact

Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar gemeente@drimmelen.nl t.a.v. Kim Smits.