Project verbetering verkeersveiligheid Zeggelaan is gestart

13 mrt 2024
Zeggelaan Terheijden
Momenteel worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in Terheijden vanuit het project ‘verbetering verkeersveiligheid Zeggelaan’.

Wat gaan we daar precies doen?

We zorgen dat de verkeersveiligheid in de Zeggelaan wordt verbeterd. We verhogen de fietspaden in het gedeelte tussen de Ruitersvaartseweg en de Abtslaan. In het deel tussen de Abtslaan en de rotonde bij de Hoofdstraat is dit helaas niet mogelijk, omdat daar niet voldoende ruimte is. Hier blijven de fietsers op de rijbaan, maar verlagen we de snelheid naar 30 km/uur en verbreden we de fietsstroken.

Waarom doen we dit en wat is er al gedaan?

De Zeggelaan wordt aangepakt n.a.v. een raadsbesluit om de verkeersveiligheid van drie straten binnen de gemeente Drimmelen flink te verbeteren. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid voeren we gelijktijdig groot onderhoud aan de rijweg, parkeervakken en stoepen uit. Ook hebben de nutsbedrijven aangegeven dat zij kabels en leidingen willen aanpassen of verleggen. Deze werkzaamheden zijn 26 februari 2024 gestart. En we verwachten dat deze werkzaamheden eind april zijn afgerond.
Daarnaast is er in de week van 26 februari tot en met 1 maart een aantal bomen gekapt. Dit hebben we gedaan op basis van voorbereidend onderzoek binnen dit project.

In mei starten we met de uitvoering van de herinrichting van de Zeggelaan.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de pagina's