Asielzoekers

Asielzoekers zijn personen die hun eigen land verlaten hebben en bescherming zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een beroep op het VN-Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend worden als vluchteling. Ze moeten zich voor een asielaanvraag melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel of op Schiphol om de asielprocedure te starten. Zolang ze nog niet erkend zijn als vluchteling, worden ze asielzoeker genoemd en hebben ze minder rechten.

In Drimmelen huisvesten we op dit moment geen asielzoekers. We zijn wel op zoek naar locaties voor asielzoekers. Dit doen we samen met inwoners. Op het digitale platform www.wijzijndrimmelen.nl  lees je hier meer over.