Asielzoekers

Alle gemeenten moeten een bijdrage leveren voor opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente Drimmelen heeft samen met de andere Baronie-gemeenten afspraken gemaakt over het huisvesten van aandachtsgroepen, waaronder asielzoekers.

Wat u moet weten

Voor Drimmelen betekent dit dat er circa 150 asielzoekers onderdak krijgen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft hiervoor samen met inwoners een traject doorlopen om te komen tot 2 opvanglocaties van ieder 75 personen.  

Eerste opvanglocatie bekend

Dinsdag 20 februari 2024 besloot het college van B&W om in een kantoorpand in de Brieltjenspolder een eerste opvanglocatie te openen. Uit de negen locatiegebieden is de Brieltjenspolder als snelst beschikbare en meest geschikte locatie gekomen. Het college neemt later dit jaar een besluit over de tweede opvanglocatie.

Hoe kwam het tot deze locatie?

  • De zoektocht naar geschikte locaties voor asielzoekers startte in onze gemeente begin oktober 2023
  • Het college van B&W stelde in de vergadering van 19 september 2023 de uitgangspunten voor de locaties vast. Dat betekent dat zij algemene uitgangspunten benoemde. Denk bijvoorbeeld aan de maximale tijd dat een beoogde locatie in gebruik kan worden genomen
  • We organiseerden drie avonden waar inwoners werden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Tijdens deze avonden vroegen we de aanwezigen om criteria te geven waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen
  • Iedere inwonersavond vroegen we de aanwezigen om zich op te geven om zitting te nemen in de werkgroep. Ook vanuit de gemeentelijke organisatie vroegen we verschillende afdelingen om mee te doen in de werkgroep. Deze werkgroep, van inwoners en medewerkers van de gemeente, ging aan de slag met de criteria die op tafel zijn gekomen
  • De werkgroep ging in oktober op zoek naar gebieden bij de opgehaalde criteria. Ze hield rekening met de volgorde van belangrijkheid die de inwoners hebben meegegeven en de uitgangspunten van het college. Op die manier werd het werkzaam om bij de criteria locaties te zoeken.
  • De werkgroep besprak samen de verschillende opties en onderzocht de voor- en nadelen. De werkgroep gaf het college van B&W een advies met minimaal twee locaties voor kleinschalige opvang

Betrokkenheid gemeenteraad

Uiteraard is de gemeenteraad betrokken bij dit traject. De raadsleden krijgen regelmatig informatie en hebben een mening kunnen vormen over de criteria en de locaties tijdens opinieronde van 30 november 2023.

Contact

Als u vragen hebt over de huisvesting van asielzoekers kunt u een mail sturen naar asiel@drimmelen.nl

Zie ook
 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Nieuwsberichten

Persbericht College kiest voor kantoorpand in Brieltjenspolder voor opvang asielzoekers
Inloopmomenten over huisvesting asielzoekers
In 9 gebieden op zoek naar noodopvang asielzoekers
Shortlist criteria bekend
Inwonersavonden leveren veel criteria op
Nieuwe datum én locatie voor inwonersavond Made
Samen aan de slag voor huisvesting asielzoekers

Nieuwsbrieven

19 juni 2024 Informatiebericht #12
10  mei 2024 Informatiebericht#11
24 maart 2024 Informatiebericht #10
27 februari 2024 Informatiebericht #9
16 februari 2024 Informatieberich t#8
2 februari 2024 Informatiebericht #7
23 januari 2024 Informatiebericht #6
12 januari 2024 Informatiebericht #5
2 januari 2024 Informatiebericht #4
22 december 2023 Informatiebericht #3
18 december 2023 informatiebericht #2
5 december 2023 informatiebericht #1