Asielzoekers

Alle gemeenten moeten een bijdrage leveren voor opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente Drimmelen heeft samen met de andere Baronie-gemeenten afspraken gemaakt over het huisvesten van aandachtsgroepen, waaronder asielzoekers.

Wat u moet weten

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wil samen met de inwoners op zoek naar goede locaties waar we asielzoekers een veilige, tijdelijke woonomgeving kunnen bieden. Begin 2024 wil het college twee locaties, ieder voor maximaal 75 personen, aanbieden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

 • De zoektocht naar geschikte locaties voor asielzoekers in onze gemeente startte begin oktober 2023 en eindigt in januari 2024
 • Het college van B&W stelde in de vergadering van 19 september de uitgangspunten voor de locaties vast. Dat betekent dat zij algemene uitgangspunten benoemde. Denk bijvoorbeeld aan de maximale tijd dat een beoogde locatie in gebruik kan worden genomen
 • We organiseerden drie avonden waar inwoners werden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Tijdens deze avonden vroegen we de aanwezigen om criteria te geven waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen
 • Iedere inwonersavond vroegen we de aanwezigen om zich op te geven om zitting te nemen in de werkgroep. Ook vanuit de gemeentelijke organisatie vroegen we verschillende afdelingen om mee te doen in de werkgroep. Deze werkgroep, van inwoners en medewerkers van de gemeente, ging aan de slag met de criteria die op tafel zijn gekomen
 • De werkgroep ging in oktober op zoek naar gebieden bij de opgehaalde criteria. Ze hield rekening met de volgorde van belangrijkheid die de inwoners hebben meegegeven en de uitgangspunten van het college. Op die manier werd het werkzaam om bij de criteria locaties te zoeken.
 • De werkgroep besprak samen de verschillende opties en onderzocht de voor- en nadelen. De werkgroep gaf het college van B&W een advies met minimaal twee locaties voor kleinschalige opvang

Besluit college

Het college neemt in januari 2024 een besluit over de aangeleverde locaties vanuit de werkgroep. Vervolgens geeft het college het besluit door aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij kunnen hier gebruik van maken. Ze kunnen er echter ook voor kiezen geen gebruik te maken van de door het college aangegeven locaties.

Betrokkenheid gemeenteraad

Uiteraard is de gemeenteraad betrokken bij dit traject. De raadsleden krijgen informatie en kunnen een mening vormen over de criteria en de locaties. Hieronder ziet u wanneer deze momenten zijn.

Planning 

 • Oktober 2023 : inwonersavonden 
 • Oktober 2023 : werkgroep actief
 • November 2023 : opinieronde gemeenteraad
 • December 2023: uitwerking voorstellen werkgroep
 • Februari 2024 : besluit college 

Contact

Als u vragen hebt over de huisvesting van asielzoekers kunt u een mail sturen naar asiel@drimmelen.nl

Zie ook

Veelgestelde vragen en antwoorden

Nieuwsberichten

Inloopmomenten over huisvesting asielzoekers
In 9 gebieden op zoek naar noodopvang asielzoekers
Shortlist criteria bekend
Inwonersavonden leveren veel criteria op
Nieuwe datum én locatie voor inwonersavond Made
Samen aan de slag voor huisvesting asielzoekers

Nieuwsbrieven

2 februari 2024 Informatiebericht #7
23 januari 2024 Informatiebericht #6
12 januari 2024 Informatiebericht#5
2 januari 2024 Informatiebericht #4
22 december 2023 Informatiebericht #3
18 december 2023 informatiebericht #2
5 december 2023 informatiebericht #1