Bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan?

Bel ons: 14 0162 of stel uw vraag via e-mailadres: ikhebeenplan@drimmelen.nl

Neem dan altijd contact op met uw planbegeleider. Hij of zij vertelt u de vervolgstappen. 

In een bestemmingsplan en straks in het tijdelijke omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. De plannen geven aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Totstandkoming van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden worden alle bestemmingsplannen automatisch samengevoegd tot het tijdelijke Omgevingsplan. Inhoudelijk verandert er echter (nog) niets. U heeft geen invloed op de samenvoeging.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert dit niet.

Omgevingsgesprek

Per 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u uw plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. 

Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Omgevingsgesprek’ op deze website.