Bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan?

Bel ons: 14 0162 of stel uw vraag via e-mailadres: ikhebeenplan@drimmelen.nl

Neem dan altijd contact op met uw planbegeleider. Hij of zij vertelt u de vervolgstappen. 

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan en straks in het omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. De plannen geven aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Overgangsfase: Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan

Op dit moment is het ruimtelijk beleid vastgelegd in bestemmingsplannen. Met ingang van 1 januari 2024 hebben we te maken met één Omgevingsplan voor het gemeentelijk grondgebied. Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden worden alle bestemmingsplannen automatisch samengevoegd tot het tijdelijke Omgevingsplan. Inhoudelijk verandert er echter (nog) niets

Vergunning

Hebt u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert dit niet.

Hebt u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan, hebt u vragen over het wijzigen van het omgevingsplan of wat de mogelijkheden in de overgangsfase van medio 2023 tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn?  

Bel ons: 14 0162 of stel uw vraag via e-mailadres: ikhebeenplan@drimmelen.nl

Omgevingsgesprek

Per 1 december 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een vergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u uw plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. 

Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Omgevingsgesprek’ op deze website.