Dorpsvisie Lage Zwaluwe is gewijzigd vastgesteld 

3 jul 2024
Dorpsvisie Lage Zwaluwe
Op donderdag 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad de Dorpsvisie Lage Zwaluwe met enkele wijzigingen ten opzichte van de concept versie vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de volgende wijzigingen besloten:

  • Het bedrijventerrein De Zwingel niet aan te merken als zoeklocatie voor woningbouw en het bedrijventerrein ook te laten op de plek waar het nu is

Het volledige raadsbesluit kunt u nalezen op bij de agendastukken van 27 juni op: drimmelen.nl.

Wat betekent dit voor plannen?

De Dorpsvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van inwoners en gemeente over belangrijke thema's en opgaven. Als er plannen in het dorp zijn, toetsen we deze eerst op hoofdlijnen aan de Dorpsvisie. Het vastgestelde document is een visie en geen uitvoeringsplan. Dat betekent dat er bij plannen, ook die vanuit de Dorpsvisie, nog stappen nodig zijn voordat er iets gerealiseerd wordt.

Hoe verder?

In de Dorpsvisie zien we in eerste instantie twee belangrijke opgaven: het centrale dorpshart en de zone langs de Amer. Voor die gebieden zijn namelijk veel wensen ingebracht en komen verschillende onderwerpen samen. Voor beide gebieden zijn eerst haalbaarheidsonderzoeken en verdere participatie met belanghebbenden nodig.

Als eerste gaan we starten met het gebied van het centrale dorpshart. In het centrale dorpshart wordt gedacht aan o.a. een ontmoetingsplein, horeca, dorpshuis, winkels, woningen en eventuele maatschappelijke voorzieningen.

Daarnaast gaan we in gesprek met bewoners van de Flierstraat over het onderzoek naar verkeer. Hoe we de opgave voor de zone langs de Amer verder gaan oppakken volgt nog.

Meer informatie

De volledige Dorpsvisie is te vinden op de pagina 'Dorpsvisie Lage Zwaluwe' op deze website.
Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan de gemeentelijke kanalen in de gaten voor het laatste nieuws.