Gemeentelijke handhaving

De handhavers (BOA’s) openbare ruimte leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in onze gemeente. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is burgers en ondernemers aan te spreken op hun gedrag. Bij overtredingen of misdrijven mogen zij bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij aan of melden zij aan de bevoegde instanties of de politie.

Controle en opsporing

De werkzaamheden van de handhaver openbare ruimte zijn divers. Een handhaver is zowel toezichthouder als buitengewoon opsporingsambtenaar. De werkzaamheden lopen uiteen en bevatten toezicht en meldingen op bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening, de afvalstoffenverordening, controle van evenementenvergunningen, horecavergunningen en Covidmaatregelen.

Daarnaast wordt er preventief toezicht gehouden in wijken, parken en het buitengebied waaronder de Biesbosch en wordt eerste hulp verleend waaronder het behandelen en assisteren van reanimatiemeldingen. 

Opsporingsbevoegdheid

De handhavers hebben opsporingsbevoegdheid. Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten. Na het vaststellen van een strafbaar feit kunnen zij onder andere een proces-verbaal uitschrijven. Degene die het proces-verbaal krijgt is verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen en is strafbaar als hij dat niet doet.

Samenwerking met politie

De handhaving binnen onze gemeente wordt steeds professioneler aangepakt. Aan de handhaver worden dan ook hoge eisen gesteld. De taken van de handhavers overlappen gedeeltelijk die van de politie. Elk heeft echter ook eigen vaste taakgebieden. Onze handhavers werken vaak ook samen met de politie.

Meldingen en klachten

Handhavers kunnen na een melding of een klacht de situatie ter plaatse bekijken en doen ze wat nodig is en kan om de overlast te beperken of beëindigen.

Bevoegdheden

De handhavers vertegenwoordigen het gezag van de gemeente op straat en hebben daarom ook bevoegdheden om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Een handhaver mag onder andere:

 • een proces-verbaal opmaken
 • een identiteitsbewijs vorderen
 • een verdachte aanhouden
 • gepast geweld toepassen bij het verzetten bij een aanhouding
 •  personen fouilleren
 • gebruik maken van handboeien
 • apparatuur gebruiken
 • panden en terreinen betreden (woningen met toestemming van de burgemeester of (hulp)officier van justitie)
 • inlichtingen vorderen, zakelijke documenten bekijken, kopieën maken en documenten meenemen als kopiëren ter plekke niet mogelijk is (met schriftelijk bewijs van meeneming)
 • in beslag nemen van goederen.
 • medewerking vorderen
 • voertuigen onderzoeken

Bodycams

Sinds oktober 2021 kunt u in onze gemeente handhavers tegenkomen met een bodycam op hun uniform. Een bodycam is een kleine draagbare camera. Een handhaver maakt alleen opnames als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Met deze opnames is het mogelijk om incidenten achteraf goed te onderzoeken. Zo willen we onze medewerkers beter beschermen. Alle beelden worden veilig opgeslagen. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben, mogen de beelden bekijken. Lees meer over de werkwijze van de bodycams op de pagina 'Vragen en antwoorden bodycams Boa's' op deze website.

Meer over toezichten handhaving vindt u op de pagina 'Toezicht en handhaving' op deze website.