Nieuwbouw gemeente Drimmelen

Made

 • Made-Oost: 20 grondgebonden koopwoningen en 2 bouwkavels (RvR)
 • Prinsenpolder, enkele kavels
 • Kastanjelaan, schetsfase, aantallen en realisatie nog onbekend
 • Romboutstraat, huurwoningen

Terheijden

 • Botzegge: 16 grondgebonden koopwoningen, levensloopbestendig
 • Schansstraat: 39 grondgebonden koopwoningen, deels levensloopbestendig
 • Markstraat / Puzzelbad: ongeveer 20 huurwoningen
 • Oranjeplein politiebureau: schetsfase
 • E-veld: ca. 30 duurzame woningen, huur en koop, pre-schetsfase, realisatie onbekend

Wagenberg

 • Verlengde Elsakker: 61 woningen, incl. appartementen, starters- en huurwoningen, schetsfase
 • Brouwerijstraat / Thijssenweg: 5 grondgebonden bedrijfswoningen
 • Dorpsstraat 45/47: 10 koopappartementen en 4 grondgebonden koopwoningen

Lage Zwaluwe

 • Ganshoek fase 1: 38 huurappartementen en 24 zorgwoningen
 • De Repel: 11 goedkope koopwoningen
 • Ganshoek fase 2: 14 huurwoningen
 • Degaterrein: 2 bedrijfskavels incl. bedrijfswoningen (per kavel één woning)

Hooge Zwaluwe

 • Pr. Margrietstraat: 5 starterswoningen, 6 grondgebonden koopwoningen

Drimmelen

 • Dorpsstraat: 3 woningen, realisatie onbekend
 • Op aanvraag bouwgrond voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) beschikbaar

Toewijzingsbeleid

Loting bij nieuwbouwprojecten moet worden toegepast, als de vraag groter is dan het aanbod. Dit is bij voorinschrijving bij een project bekend. Als er meer voorinschrijvingen zijn dan woningen en/of kavels, zal er geloot worden volgens het Toewijzingsbeleid nieuwbouwwoningen en bouwkavels.

De Nota toewijzingsbeleid nieuwbouwwoningen en bouwkavels vindt u op de pagina beleidsregels onder de rubriek 'Volkshuisvesting en woningbouw'